ABIKS MATEMAATIKAÕPETAJALE

Sellelelt leheküljelt saab matemaatikaõpetaja kopeerida endale faile, millest võib olla abi matemaatika õpetamisel keskkoolis Tõnu Tõnso, Allar Veelmaa ja Aleksander Levini poolt koostatud õpikuteseeria järgi. Failid on Word for Windows 7.0 formaadis. Selleks et teil ei tekiks failide kasutamisel probleeme, on tarvilik, et koos Wordiga oleks installeeritud Equation Editor. Ka on vaja, et loendi eraldajaks (list separator) oleks Windowsi Control Paneeli Regional Settings Propertiesi all valitud koma, aga mitte punktkoma. Kopeerimiseks tuleb

Et see lehekülg ei ole veel valmis, siis materjali hakkab siia lisanduma tasapisi. Ikka aega ja jõudumööda. Aga esimest teadupoolest napib ...


Teadaolevad trükivead:

10. klassi matemaatikaõpiku trükivigade loetelu (Word for Windows 7.0 failina)

11. klassi matemaatikaõpiku trükivigade loetelu (Word for Windows 7.0 failina)

12. klassi matemaatikaõpiku trükivigade loetelu (Word for Windows 7.0 failina)Üldülevaade õpikute seeriast:

Ülevaateartikkel matemaatika aineraamatus peale kolme raamatu valmimist


Lähtekohad:

Mõned mõtted matemaatika õpetamisest ja selle eesmärkidest (reaalharu õpikukonkursil I koha võitnud konkursitöö üldosa)

Artikkel "Loovus - tuhkatriinust printsessiks", kirjutatud peale konkurssi konkursitöö materjalide põhjal

Artikkel "Matemaatika õpetamise võimatusest Eesti Vabariigis", ajakirjast "Haridus"


Personaalarvuti kasutamisest matemaatika õpetamisel ja koolis üldse:

Lühike juhend tööks BASIC'us (Microsoft GWBASIC'u kasutusjuhend 10. klassi õpikust)

Lühike BASIC-keele spikker (10. klassi õpikust)

Arvutitarkvara kasutamisest matemaatika õpetamisel (T.Tõnso artikkel matemaatika aineraamatus)

Rein Prangi artikkel "Tiigrihüpe - olukorrast ja plaanidest õpitarkvara alal" (ilmus Õpetajate Lehes kolmes osas)


Metoodilisi märkusi õpikute kohta:

Raskemaid ülesandeid ja arvutiprogramme 10. klassi õpikus

See rubriik hakkab varsti täienema! 


Kuidas õpetada matemaatikat huvitavamalt:

"Meile meeldib, kui meid tüssatakse" (järjejutt, mis ilmus "Sõnumilehes")

"Kuidas koostada ülesandeid" (ettekanne matemaatikaõpetajate päevadelt Saaremaal)

"Matemaatikaõpik kui vahend rahvavalgustuslikus töös" (Balti seminari ettekanne Käärikul)

"Kuidas moodustada ülesannetest nn kobaraid?"(ettekanne matemaatikaõpetajate päevadelt Ülenurmel)

See rubriik hakkab varsti täienema! 


Tagasi:

     kirjastuse MATHEMA  koduleheküljele                        Tõnu Tõnso koduleheküljele


Viimased muudatused tegin 08. augustil 2000. a.
Copyright © 2000 Tõnu Tõnso.
tonu@tpu.ee