CFMAE

CFMAEYTT2013

CFMAEYTT2013 (ENG)Browse best with:
Firefox, SafariVI Rahvusvaheline kraadiõppurite konverents 

Muusika- ja kunstiharidus muutumises: Eile, täna, homme
Inspiratsioon ja improvisatsioon
CFMAEYTT2013
Tallinna Ülikool, 18.-19.04.2013

6th scientific conference for BA, MA and PhD students
The Changing Face of Music and Art Education:
Yesterday, Today, Tomorrow

Inspiration and improvisation
CFMAEYTT2013 (ENG)
Tallinn University, April, 18–19, 2013UUS


OSALEJATE TAGASISIDE

EESTIKEELNE KÜSITLUS


INGLISKEELNE KÜSITLUS


Enne kursuseid ja konverentsi

Informatsiooni leiti põhiliselt e-kirjalisti (30%) ning konverentsi kodulehe (25%) kaudu. Veel kasutati info hankimiseks TLÜ kodulehte ja kaasüliõpilasi (mõlemad 15%).


Informatsiooni leiti põhiliselt e-kirjalisti (29%), CFMAE kodulehe (29%) ja teiste kolleegide (29%) kaudu.


MPC, MIC kursused ja eÕppe töötuba

Kursuste korraldamise üldmulje oli hea. Positiivsena toodi esile diskussiooni võimalust kõigi lektoritega, e-Õppe töötuba; lektorite inspireerivat esinemist ning oskust huvitavalt oma tööst ning uurimisvaldkonnast rääkida. Mõnikord oli keeruline lektori aktsendi või passiivsema esinemismaneeri tõttu räägitust aru saada. Tulevikus sooviti ühest küljest rohkem samasuunalist lähenemist ühe kursuse raames, kuid samas toodi esile ka mitmekülgsust ja eri teemadega (lühi)tutvust kui rikkust.


Üldine tagasiside oli positiivne (sh hinnates improvisatsiooni teemana).

Jätkake omal teel!”

Improvisatsiooni kursuse puhul leiti, et loodushelid, improvisatsiooni õpetamine niisamuti nagu muusikateraapiline lähenemine olid head näited teema mitmekesisusest. Muusikutele ja tudengitele oleks olnud veel huvitavam praktilised ülesanded, eriti improvisatsiooni valdkonnas.

Muusikapsühholoogia kursuse ettekanded võeti hästi vastu ja rõhutati rahvusvahelisuse olulisust. Lektoritel peaksid olema head esitlemise oskused. Lektorite teemad võinuks olla vähem keerulised ja vähem spetsiifilised võimaldamaks laiemat arusaamist pikkade päevade kontekstis.


Konverents CFMAEYTT2013

Ka konverentsist jäi osalejatele positiivne mulje. Julgustati jätkama eestikeelsete- ja paralleelsessioonidega ning hinnati peaettekannete asetust ajakavas, mis ei kattunud ühegi teise ettekandega ning samuti väliskülalisi. Võimalust kuulata Eesti tudengite ettekandeid nähti olulise osana ka järgmistel konverentsidel. Oldi rahul konverentsi valdkonna laienemisega muusikast väljapoole ning tehti ettepanek korraldada tulevikus rohkem töötubasid, mis võimaldaksid enam praktilist lähenemist. Kõlama jäi vajadus saada minimaalset/kokkuvõtvat tõlget ingliskeelsete ettekannete puhul ja/või paberkandjal abstraktide kogumikku, mis kergendaks ettekannete sisu mõistmisel. Päevad olid küllaltki pikad ja intensiivsed, mis tõstatas vajaduse rohkemate pauside järele ajakava planeerimisel tulevikus.


Väga hästi korraldatud.”

Mulle meeldis seal olla.”

Loodan, et saan veelkord tulla.”

Üldmulje konverentsikorraldusest hinnati üldiselt positiivselt, sh korraldajate hoolivust osalejate suhtes.

Korraldus oli selge ja rahulik. Muusikalised etteasted olid meeldivad ja atraktiivne täiendus. Üldine positiivne hoiak oli veenev. Erilise CFMAEYTT2013 iseloomujoonena toodi välja, et tegemist on väikese konverentsiga, mis võimaldab kõikide esinejate omavahelist kohtumist. Isegi, kui konverents may and should be suurem ja pälvida rohkem tähelepanu rahvusvaheliselt, tuleks samal ajal just seda just kirjeldatud karakterit sälitada nii palju kui võimalik.

Kava oleks oluline saada prinditud kujul niisamuti nagu esinejate abstraktide bukletti. Mõned peaesinejad oleksid võinud enam puudutada konverentsi peateemat. Aga nende ettekanded pakkusid siiski midagi õppimiseks. Muusika ja soolisus lasteaias toodi välja hea ja inspireeriva teemana. Oleks kena, kui esinejatel oleks rohkem võimalusi kohtuda ja mingil määral ka suhelda tudengitega. Konverentsil on kindel formaat, mis töötab.


CFMAEYTT2013
CFMAEYTT2012
CFMAEYTT2011

MEYTT2010
CFME09


The Changing Face of Music and Art Education Yesterday, Today, Tomorrow 2013
The Changing Face of Music and Art Education Yesterday, Today, Tomorrow 2012
The Changing Face of Music and Art Education Yesterday, Today, Tomorrow 2011
Music Education Yesterday, Today, Tomorrow 2007, 2008, 2010
The Changing Face of Music Education 2004, 2009


Veebidisain: Maite Kotta (logo), Gerhard Lock (kodulehe disain ja foto), loodud vabatarkvaraga OpenOffice/NeoOffice


© CFMAE Tallinna Ülikool, Kunstide Instituut, Muusika osakond, Narva mnt 25/38, 10120, Tallinn (Eesti), (+372)6411444, www.tlu.ee/muusika