TTS2012

CFMAE

CFMAEYTT2012

Tallinn University Institute of Fine Arts Department of Music - 12-13 April 2012
NEW


DOWNLOAD TTS2012 SCHEDULE / KAVA (PDF)


2nd Teacher Training Seminar


II Õpetajakoolituse seminar


Creativity, musicality and wellbeing: practical teachers' mentor training”


Loovus, musikaalsus ja heaolu: tegevõpetajate mentorkoolitus“


Mentor training of practical teachers. Central themes are creativity, musicality and wellbeing. Seminar presentations introduce actual research on special topics to music, art, dance and handicraft teachers which are further discussed in terms of their practicability in school teaching.


Tegevõpetajate mentorkoolitus. Keskseteks teemadeks on loovus, musikaalsus ja heaolu. Seminari ettekannetes tutvustatakse muusika-, kunsti-, tantsu- ning käsitöö- ja kodunduse õpetajatele aktuaalseid uurimusi valitud teemadel ja arutatakse koos selle rakendamisvõimalusi praktilises koolitöös.Open publication - Free publishing - More creativityWebsite design: Gerhard Lock (layout, webmaster), designed with OpenOffice/NeoOffice


© CFMAE Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department, Lai Street 13, 10133, Tallinn (Estonia), (+372)6411444, www.tlu.ee/muusika