Kasvatusfilosoofilised paradigmad ja kasvatusteadusliku uuringu metodoloogia

Materjal koosneb kasvatusteadusliku uuringu metodoloogiast (autor E-S Sarv), kus on käsitletud vaateid kasvatusele ning kasvatusvaldkonna uurimisele ja nende vaadete seostele. See on soovitav sissejuhatus nende jaoks, kel kasvatusfilosoofiline ja uurimisalane ettevalmistus puudub.

Materjal sisaldab kaheosalist videoloengut Kasvatusfilosoofilisi vaateid I ja Kasvatusfilosoofilisi vaateid II.

Videoloengust võib olla kasu ka materjali taasmõtestamisel pärast õpiobjektiga tegelemist.

Materjalis on viidatud ka Katrin Niglase videoloengule, mis käsitleb uurimismetodoloogiaid ja segameetodeid ning võimaldab mõista uuringu metoodilise küljega seotud probleeme.

Tekstid, skeemid ja ülesanded peaksid süsteemse läbitöötamise korral võimaldama visandada valitud uurimisteema kohase uuringu. Mitme ülesande täitmine eeldab lisakirjanduse kasutamist. See lähenemine on taotluslik markeerimaks kooli- või akadeemilises situatsioonis toimuvat.

Teile täitmiseks pakutud ülesannetest on soovitav koostada õpimapp. Sellest peaks kasu olema nii argiuuringutes kui bakalaureuse või magistritöö juurde asumisel.

Õpiobjekti orienteeruv maht on 1 EAP ehk 26 tundi õppija iseseisvat tööd.

Head lugemist ja kaasamõtlemist!

Ene-Silvia Sarv
Kasvatusteaduste Instituut

 

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.