Mõttetalgumeetod hariduses

Käesolev õppematerjal on osa magistritaseme kursuse "Õppiv organisatsioon ja teadmusjuhtimine hariduses" ning "Kasvatusteadus ja kasvatusfilosoofia" õppematerjalidest. Selle eesmärgiks on anda ülevaade mõttetalgumeetodi kasutamise võimalustest õppetöös.

Materjali läbinu teab:

  • mõttetalgumeetodi üldisi aluseid ja tausta,
  • peamisi printsiipe mõttetalgute lülitamiseks õppeprotsessi ning

on valmis  katsetama mõttetalgu väikevorme oma töös.


Õpiobjekt koosneb: videoloengust koos esitlusslaididega, tekstimaterjalist, kordamisküsimustest-iseseisvatest ülesannetest, soovitusliku kirjanduse ja kasutatud allikate loetelust.


Õppematerjal on üles ehitatud lähtudes sellest, et õppija läbib selle järjest algusest lõpuni.Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 10 akadeemilist tundi. Videomaterjali kuulamiseks on vajalik arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu.

Head lugemist aja kaasamõtlemist.
Ene-Silvia Sarv
Kasvatusteaduste Instituut

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.