Õppematerjali tutvustus

Õpiobjekt

Visualiseerimise mudel spordis.

Sihtrühm

Spordipsühholoogia, psühholoogia ja sporditeadustega seotud ainete eriala üliõpilased, kõik sporditeadustest huvituvad enesetäiendajad.

Eesmärk

Õppematerjal tutvustab spordipsühholoogia õppeaine raames visualiseerimisega seotud teoreetilisi aluseid, mudelit ja vastavate testimisvõimaluste metoodikat.

Õpitulemus

Õpiobjekti kasutanud üliõpilane: tunneb visualiseerimisega seotud teoreetilisi aluseid ja oskab kasutada vastavate testimisvõimaluste metoodikat kõne all oleva omaduse hindamiseks.

Õppeprotsessi kirjeldus

Tutvu teoreetiliste materjalidega (visualiseerimine) ning soorita test iseenda visualiseerimisoskuse hindamiseks (Test).

Kestvus

6 akadeemilist tundi

 

Kaivo Thomson (Terviseteaduste ja Spordi Instituut)

2012

Järgmine »

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.