Page 5 - Tallinna Ülikool
P. 5
Hea
lugeja!
Tallinna Ülikool on läbi muutuste uuenenud ülikool. Interdistsiplinaarse ja rahvusvahelise suunitlusega ülikoolina tegutseme Eesti hariduse ja teaduse ning majanduse ja kultuuri sidusa ja jätkusuutliku arengu huvides.
Uute kohtumisteni!
Tiit Land, rektor
Elades avatud, kultuuriliselt põimunud ja tehnoloogiliselt kiiresti muutuvas maailmas, ei pruugi traditsioonilised mõtteviisid pakkuda piisavat tuge eluolu korraldamiseks. Me kõik oleme pidevas muutumises. Seega peame olema võimelised aina mahukamates infovoogudes orienteeruma ning oma teadmisi ja oskusi täiendama.
Peame olema valmis õppima rakendama pidevalt teisenevaid tehnoloogiaid, suhtlemisvorme ja tervishoiu viise. Avatud maailmas peame oskama toime tulla eri keelte ja kultuuridega.
Demokraatia arenedes muutub aina olulisemaks ühiskonna­ kriitiline mõte ja aina vajalikumaks teadmistepõhine ühiskondlik debatt. Selle kõige juures peame hästi hoidma nii enda, teiste kui ka meid ümbritseva keskkonna tervist. Kõik need ülesanded nõuavad tarkust ja ajakohaseid teadmisi.
Ülikool - see on inimesed. Usun, et just tänu meie nutikatele ja tegusatele üliõpilastele, teadlastele, õppejõududele ja teistele töötajatele on Tallinna Ülikool targa eluviisi eestvedaja Eestis.


   3   4   5   6   7