Metaanalüüs

Metaanalüüs on protseduur, mis sünteesib ja tõlgendab paljude uuringute tulemusi. Kombineerides ja uuesti analüüsides eelnevate uuringute tulemusi aitab metanalüüs laiendada üksikute uurimistööde tulemusi ja jõuda üldistusteni.

Näitena metaanalüüsist võiks olla Haugi (1997) uuring, kus ta analüüsis 12 uuringut, mis käsitlesid meditsiinitöötajate infoallikate kasutamist perioodil 1978 - 1992. Ta või nende uuringute põhjal välja, millised olid meditsiinitöötajate eelistused infoallikate osas.

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2010