TÕNU PLOOMPUU

lecturer
Tallinn University
School of Natural Sciences and Health
Narva mnt 29
10120
Tallinn, Estonia
Phone: 372.6 409 416
e-mail toenu@tlu.ee

Scientific works:

Flora

Antropogenous communities (polluted bogs, urban gardens and forests)
Systematics

Evolution

Education: University of Tartu: Biology: Plant physiology

Courses: Botany, Field Works in Floristics and Mycology etc.

Scientific interests and papers:

Botany

Flora

Ploompuu, T. Lactuca tatarica - forming new part of the area by vegetative spreading – on northern coasts of Baltic sea. Botanica Lithuanica. 1997, Suppl. 1. 125-127.

Ploompuu, T. Vascular plants Flora of precliffal islands of Harjumaa (N Estonia). Eesti Loodusuurijate seltsi aastaraamat. 76. Soome lahe saarte loodus. Tallinn, 1995. 17-49. (in Estonian)

Antropogenous communities

Ploompuu, T. Changes of mushroom species composition of alkaly polluted bogs in NE Estonia. Fungi and lichens in the Baltic region. 13. international conference. Riga 1996. 44-45.

Ploompuu, T. Characteristics of pool water of raised bogs of Lääne-Viru country. XIX Eesti Loodusuurijate päev. Kirde-Eesti Loodus. TA kirjastus. Tartu-Tallinn.1996. 52-58. (in Estonian)

Ploompuu, T. Changes in plant communities of bogs’ upon the influence of alkaline dust pollution in Kunda region (NE Estonia). - Kaasaegse ökoloogia probleemid. Ajalised muutused Eesti eluslooduses ja keskkonnas. Tartu, 1997. 177-184 .(in Estonian, summary in English)

Ploompuu, T., Soekov, A. Changes in vasculr plant composition of heath forests of urban area in Nõmme (Tallinn). Inimmõju Tallinna keskkonnale III. Tallinn. 1996. 117-126. (in Estonian, summary in English)

Ploompuu, T. Quality of herbal flora of grounds of Tallinn. Rmt: Kaasaegse ökoloogia probleemid VIII. Loodusteaduslikud ülevaated Eesti Maa Päeval. Toim. T. Frey. Tartu, 2000. 194-203. (in Estonian, summary in English)

Ploompuu T., Laansoo U. The flora and vegetation of grounds of Tallinn. Rmt.: Eesti Loodusuurijate Seltsi aastaraamat. 80. köide. (Yearbook of the Estonian Naturalists’ Society, vol 80) Teaduste Akadeemia Kirjastus Tallinn 2001. 108-155. (in Estonian, summary (+some tables) in English)

Systematics

Ploompuu, T. Native Cotoneasters of Estonia. Dendroloogilised uurimused Eestis. Tallinn 1999. 38-54.(in Estonian, summary in English) (look photos of Cotoneaster)

Evolution

Ploompuu, T. The first billions years of life: ecological crises and revolutions. Ontogenees ja fülogenees. Schola biotheoretica XXIV. Tartu. Sulemees 1998. 16-26. (in Estonian)

Ploompuu, T. Why the eukaryotic cell memory was needed. Biosüsteemide mälu teooria. Schola biotheoretica XXV. Tartu. Sulemees 1999 P. 51-56. (in Estonian) [compendiously in english]

Ploompuu T. How many kingdoms are there in animate nature? I, II Eesti Loodus. – 2000.- No. 8. No 9 (in Estonian, summary in English)

Ploompuu, T. Resting and active evolution. Puhkuse teooria. Schola biotheoretica XXIX. Tartu. Sulemees 2003 P. 70-75. (in Estonian) [compendiously in english]

Instant problem: Why and how has formed flower (ecological barriers and forces)? See also above “Ploompuu, T. Resting and active evolution. …”

Others

Ecology of architecture (“communities of houses”) I-II Akadeemia. 1990. No. 1. P. 70-87., No. 2. P. 355-370. (in Estonian)

 

 

Last updated 19.02.15