Välipraktikumi teave: http://www.tlu.ee/~toenu/prax/VpraxTTY.htm

Botaanika PROGRAMM: KORDAMISKÜSIMUSED

TAIMEANATOOMIA OSA MÄRKSÕNAD (laiendatud programm)

 

KIRJANDUS

 

Raskused liigi mõiste piiritlemisel: ristumiskriteerium.

Mitu riiki? – Päristuumsete elupuu (M. Prous. Eestio Loodus 2009, 2.)

Riikide arvu tähendusest veel (ärge jätke meelde neist lugudest konkreetsete riikide nimetusi hulgariigisüsteemis– need on vananenud): “Eesti Loodus” (I osa: nr. 8, 2000), (II osa: nr. 9, 2000) – võrreldav ka loengumaterjaliga.

Selle loo kokkuvõtlik tabel ja lisajoonis:

SÜSTEMAATIKA SUURIMAD JAOTUSED

Hüpertermofiilide levik domeenides

Viirused ja bakterid

Seened

HÕIMKONNAD (V.A. LOOMAD). 1.

Tähtsamate seente (laias mõttes) hõimkondade koondtabel. Seente (kitsas mõttes) hõimkondadele iseloomulike eluringide võrdlustabel (.doc failina).

VETIKATE HÕIMKONNAD. 2. Lühiiseloomustusega.

Vetikatest lähemalt uuemate teadmiste valguses: K. Olli: Elu Puu ja bioloogiline klassifikatsioon “Eesti Loodus nr. 9, 2000”

Vetikate ja kõrgemate taimede võrdlustabel

Gametofüüdi ja sporofüüdi võrdlustabel

Paljasseemnetaimede ja katteseemnetaimede võrdlustabel

Sporangiumi-käbi-õie osade fülogeneetiline seos ja õie-vilja osade ontogeneetiline seos

Juhiseid taimesugukondade iseseisvaks õppimiseks

 
TÄIENDAVALT:
Täiendavaks materjaliks: Maailma elusorganismide süstemaatika andmebaase: The Taxonomicon , Tree

Õistaimede süsteem (seltsid, nende all käsitletud kõik sugukonnad) http://www.mobot.org/MOBOT/Research/APweb/

Tõlkimisvajaduse korral: süstemaatilised ühikud

tagasi kodulehekülje algusesse