Materjale õppeinest Sissejuhatus plasmafüüsikasse: