foto           Tõnu Tõnso 
Õpikute kirjutaja, kirjastaja, õppejõud

Töö:

MATHEMA OÜ tegevdirektor, TPÜ matemaatika didaktika õppetooli lektor
Haridustee:

Tallinna 4. Keskkool (1966-1977)
Tallinna Pedagoogiline Instituut (1977-1982).
Selle õppeasutuse lõpetasin matemaatika-füüsika õpetaja diplomiga.

Tähtsamad senitehtud tööd ja peetud ametid:

Matemaatika õpetaja:

Töötasin 5 aastat (1982-1987)  Aruküla 8. klassilises koolis. Õpetasin matemaatikat. Ühe aasta (1999-2000) töötasin Tallinna Prantsuse Lütseumis. Ka seal õpetasin matemaatikat.
Vaneminsener- programmeerija:
Minu esimeseks arvutiteks olid 1986. aastal  Aruküla andmetöötluskeskuses olnud  Iskra 226-d. Need olid toredad masinad (WANG-2200 vene analoogid). Operatsioonisüsteemi meie klassikalisel kujul neil polnud. Oli BASIC, aga see-eest oli see  BASIC suur ja võimas ... . Neil masinatel tegin oma esimesed sammud programmeerimises 1987. aastal hakkasin tööle  TPÜ  arvutuskeskuses operaatorina. Paari kuu pärast ülendati mind  vaneminsener- programmeerijaks Puhast  kooditreimise  tööd olen suhteliselt vähe teinud,  rohkem meeldib olla  tuletõrjuja, s.t. see mees, kes kutsutakse kohale siis, kui on juhtunud mingi  õnnetus ja vajatakse  abi ning nõuannet.  Põhitegevuseks kujunes kuueteistkümnest  DVK-2-st  koosnevas arvutiklassis toimuva elu juhtimine ja  korraldamine. Ühe aasta olin sunnitud tegelema ka Jukudega. Võrreldes isegi meteoriidikindlate DVK-dega olid need masinad samm tagasi.  Ise kirjutasin  BASIC'us. Seda keelt tunnen üsna hästi.  Pascalis ma ei  kirjuta, aga  loen - üldine ettekujutus programmeerimisest on olemas, hädapärast saan väikeste mulle vajaminevate juppide tegemisega hakkama.

Nii palju siis kiviaegsest programmeerimisest.

Aga noh, mõne Java scriptiga veebilehe jaoks saan siiski hakkama ...

Õppejõutöö:
Paralleelselt tööga arvutuskeskuses hakkasin tööle  Tallinna Pedagoogilises Instituudis tunnitasulise õppejõuna. Olen õpetanud üliõpilastele väga mitmesuguseid  matemaatika ja  informaatikaga seotud aineid.  Neid aineid, mida olen üliõpilastele lugenud või harjutanud, on olnud üle neljakümne nimetuse. Kui palju täpselt, seda enam ei mäleta. 1987. a. alates on õppejõu amet olnud mulle kas põhitööks või kõrvaltööks kirjastamise kõrvalt. Praegu töötan jälle Tallinna Ülikooli matemaatika osakonnas lektorina.
Õpikute ja artiklite kirjutamine:
Võtsin osa 1991. aastal toimunud matemaatika reaalharu ja süvaklasside õpikute konkursist. Konkurss õnnestus võita. Selle tulemusena on valminud koos kolleegide Allar Veelmaa ja Aleksander Leviniga kolm keskkooli matemaatika õpikut. Peale keskooli õpikute seeria valmimist olen kirjutanud ja kirjastanud 7. ning 9. klassi matemaatika õpikud ja toimetanud ning kirjastanud hea kolleegi Allar Veelmaa 8. klassi õpiku.
Lisaks õpikutele olen kirjutanud matemaatika õpetamisele pühendatud artikleid. Et me ei ela paradiisis ja meie elus on palju muidki probleeme, peale selle, kuidas õpetada paremini matemaatikat, siis olen kirjutanud lugusid ka muudel teemadel. Arvutivõrgus on olemas ka kõigi kõigi kirjutatud artiklite pealkirjade loend.
1999. aastast alates olen koostanud ülesandeid ajakirja "Horisont" keerdülesande rubriigi "Enigma" tarbeks.
Kirjastamine:
Olen kirjastuse Mathema omanik ja ainus töötaja. Kirjastanud oleme kuus õpikut. Need on matemaatika õpperaamatud, millest viie puhul olen üheks autoriks ise olnud. Kui tahate saada infot kirjastuse MATHEMA väljaannete kohta või tellida õpikuid, siis võite pöörduda MATHEMA koduleheküljele.

Seltsielu ja hobid:

Kuulun Eesti Matemaatika Seltsi  ja Koolimatemaatika Ühendusse. Üheks hobiks on kujunenud krüptoaritmeetika. Tutvuda saab ka minu krüptoaritmeetika leheküljega. Vabal ajal meeldiks mängida malet, lauatennist ja sulgpalli, käia metsas jooksmas. Kahjuks on vaba aega vähe. Püüan siiski leida aega ka mõne hea raamatu ja filmi jaoks.

Isiklik elu:
Olen abielus. Abikaasa nimi on Maris. Meil on kolm last. Vanema poisi nimi on Rando, tütre nimi on Liina, noorem poiss on Hannes.

Minu linkide ja otsingurobotite lehekülg:

       Minu linkide ja otsingurobotite lehekülg on siin.
Kuidas ühendust võtta:

Oksa 10-7
Tallinn, 11316
6-552-749 (telefon laual)
56-699-247 (telefon taskus)
tonu@tlu.eealates 25. 02. 1997.a.

Viimased muutused tegin 18. aprillil 2003. a.