CFMAEYTT2013

CFMAEYTT2013 (EE)


TEACHER TRAINING SEMINAR / ÕPETAJAKOOLITUSE SEMINARTTS2013

CFMAE


Tallinn University Institute of Fine Arts Department of Music

18-19 April 2013Browse best with:
Firefox, Safari

NEW


DOWNLOAD TTS2013 SCHEDULE / KAVA (PDF)


3rd Teacher Training Seminar


III Õpetajakoolituse seminar


The role of inspiration and improvisation in teaching and learning”


Inspiratsiooni ja improvisatsiooni roll õpetamisel ja õppimisel“


Training of practical teachers. Central themes are inspiration, improvisation, competencies, attitudes etc. Seminar presentations introduce actual research on special topics to music, art, dance and handicraft teachers which are further discussed in terms of their practicability in school teaching.


Tegevõpetajate koolitus. Keskseteks teemadeks on inspiratsioon, improvisatsioon, pädevused, hoiakud jne. Seminari ettekannetes tutvustatakse muusika-, kunsti-, tantsu- ning käsitöö- ja kodunduse õpetajatele aktuaalseid uurimusi valitud teemadel ja arutatakse koos selle rakendamisvõimalusi praktilises koolitöös.


TTS2013 ABSTRACT BOOK / TEESIDE KOGUMIK


Website design: Gerhard Lock (layout, webmaster), designed with OpenOffice/NeoOffice


© CFMAE Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department, Lai Street 13, 10133, Tallinn (Estonia), (+372)6411444, www.tlu.ee/muusika