INFOTEADUSE MAGISTRIKRAADI KAITSES ÜLLE SOOSALU


25. märtsil 1998 toimus Tallinna Pedagoogikaülikoolis Ülle Soosalu magistritöö "Elektronkataloogi loomine" kaitsmine. Töö juhendajaks oli emeriitprofessor Evi Rannap, oponentideks infoteaduse magister Janne Andresoo (Eesti Rahvusraamatukogu peabibliograaf) ja infoteaduse magister Sirje Virkus (Infoteaduste osakonna dotsent, infoteaduse õppetooli juhataja kohusetäitja). Ülle Soosalule omistati magister artium kraad infoteaduste alal.

Magistritöö eesmärgiks oli luua teoreetiline alus kaartkataloogide üleviimiseks elektroonilisse keskkonda ning töötada välja rakendamispõhimõtted Eesti teadusraamatukogude infosüsteemide konverteerimiseks. Magistritöö oli esimene mahukam ja mitmeaspektne uuring raamatukogu elektroonilise infosüsteemi loomisest ning kirjete konverteerimisest Eesti tingimustes. Töö paneb aluse ELNET Konsortsiumi elektronkataloogi kiireks otstarbekohaseks kasutuselevõtuks.

Pildil infoteaduse magister Ülle Soosalu ja tema magistritöö juhendaja emeriitprofessor Evi Rannap pärast magistrikraadi omistamist 25.märtsil 1998.

English

Tagasi koduleheküljele


Koostatud 31. juulil 1998
sirvir@tpu.ee