Sissejuhatus

iDevice ikoon Eesmärk

Õpiobjekti "Õppekasvatustegevus lasteaias" eesmärk on esitada ülevaade lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse kavandamise, korraldamise ja läbiviimise alustest ning analüüsimise võimalustest.

Õpiobjekti sihtgrupiks on lasteaiaõpetajaks õppivad üliõpilased ja lasteasutuse pedagoogid. Õpiobjekti saab kasutada eelkoolipedagoogika kursuse või pedagoogilise praktika sissejuhatuse raames.

Materjali läbimisel õppija:
- teab õppekasvatustegevuse kavandamise, läbiviimise ja hindamise aluseid
- orienteerub Koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas
- tunneb õppekasvatustegevuse analüüsimise võimalusi.

Materjali läbimiseks kulub õppijal arvestuslikult 8 tundi.

Õpiobjekt "Õppekasvatustegevus lasteaias" valmis 2010. aastal BEST programmi raames ja koostaja on Tallinna Ülikooli eelkoolipedagoogika osakonna lektor Tiia Õun.

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Autor: Tiia Õun