Kursuse tutvustus

Käesolev õpiobjekt on loodud käsitöö ja kodunduse üliõpilastele erialaaine "Tekstiilide modelleerimine II" ühe alateema õppematerjaliks, kuid on kasutatav ka eraldiseisvana.

Eesmärgiks: on kujundada vajalikud baasteadmised ja praktilised oskused Eesti etnograafilistest silmkoetehnikatest - kirjamisest ja roosimisest.

Sihtgrupp: käsitöö ja kodunduse bakalaureuse õppekava üliõpilased, käsitöö õpetajad, teemast huvitatud.

Materjali läbinu:

  • omab ülevaadet etnograafilistest silmkoetehnikatest;
  • omab kirjatud ja roositud pindade teostamiseks vajalikke praktilisi oskusi.

Õpiobjekt koosneb:

  • tekstipõhistest õppematerjalidest;
  • ülesannetest: teoreetilised ülesanded (mõtlemis-, enesekontrolliülesanded) ja praktiline ülesanne: praktiliste oskuste omandamine toimub oma kavandatud töö valmistamise käigus.
  • enesekontrollitestist.

Orienteeruv aeg teoreetilise materjali läbimiseks 6 akadeemilist tundi.

Praktiliseks tööks kuluv aeg sõltub õppuri kavandatud töö suurusest ja keerukusest!

Eelteadmised: soovitav on omada silmuskudumise baasoskusi.


 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010