Kasutatud kirjandus

Artla, T., Ojaste, T. 2000. Kindakirju Viru- ja Võrumaalt. Tallinn: TPÜ Kirjastus

Hallik, C. 1973. Silmuskudumine. Tallinn: Kunst

Eesti rahvakultuur. 2008. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus

Kaarma, M, Voolmaa, A. 1981. Eesti Rahvarõivad. Tallinn: Eesti Raama

Konsin, K. 1972. Eesti Rahvakunst I. Silmkoeesemed. Tallinn: Kunst

Konsin, K. 1969. Koekirjalised kindad ja sukad. Tartu: ENSV Riiklik Etnograafiamuuseum

Kurrik, H. 1938. eesti rahvarõivad. Tartu: ERM

Piiri, R. 2001. Kindad. Õnnetähest männakirjani. Tartu: ERM

 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010