KIRJANDUS ja KÜSIMUSED

 

 Laiendatud programm (.doc)

Elu keemiline koostis

Raku ehitus:

taimerakk (1) , (2) , (leia ise raku osadele nimed)

 

loomarakk (1) , (2) , (leia ise raku osadele nimed) seene rakk (1) ,

 

bakterirakk (1) , (2) , (sinivetikas (rakus esineb samuti pildilt puuduvaid plasmiide))

 

Rakumembraani ehitus (1) , (teine pilt kah)

 

Video raku toimimisest

 Evolutsioon: Maismaaeluga kohastumise erinevad tasemed organismirühmades.

 Raskused liigi mõiste piiritlemisel: ristumiskriteerium.

Mitu riiki? – Päristuumsete elupuu (M. Prous. Eestio Loodus 2009, 2.)

Riikide arvu tähendusest veel (ärge jätke meelde neist lugudest konkreetsete riikide nimetusi hulgariigisüsteemis– need on vananenud): “Eesti Loodus” (I osa: nr. 8, 2000), (II osa: nr. 9, 2000) – võrreldav ka loengumaterjaliga.

Selle loo kokkuvõtlik tabel ja joonised:

SÜSTEMAATIKA SUURIMAD JAOTUSED

Üks geenide evolutsioonipuu

Hüpertermofiilide levik domeenides

Eluvormide ja Riikide suhe

Viirused ja bakterid

Seened

HÕIMKONNAD (V.A. LOOMAD). 1.

Täiendavaks materjaliks: Maailma elusorganismide süstemaatika andmebaase: The Taxonomicon , Tree

Tähtsamate seente (eluvormi) hõimkondade koondtabel. Seeneriigi hõimkondadele iseloomulike eluringide võrdlustabel.

VETIKATE HÕIMKONNAD. 2. Lühiiseloomustusega.

Vetikatest lähemalt uuemate teadmiste valguses: K. Olli: Elu Puu ja bioloogiline klassifikatsioon “Eesti Loodus nr. 9, 2000”

Vetikate ja kõrgemate taimede võrdlustabel

Gametofüüdi ja sporofüüdi võrdlustabel

Tõlkimisvajaduse korral: süstemaatilised ühikud