Skip navigation

Sissejuhatus

Hea projektõppe huviline, tere tulemast minikursusele “Projektõpe ettevõtluspädevuse arendamiseks”!

Antud minikursus annab juhised projektõppe rakendamiseks ettevõtlusõppes ning selgitab projektõppe rakendamise eeliseid. See minikursus on suunatud nii õpetajakoolituse õppejõududele, üliõpilastele kui üld- ja kutsehariduse (ettevõtlus)õpetajatele, kes soovivad teadlikult toetada õppijate ettevõtluspädevuste arengut. Minikursus keskendub kahele peamisele küsimusele:

Miks on oluline projektõppe rakendamine?

Kuidas rakendada ettevõtlusõppes projektõpet?

Minikursuse eesmärgiks on toetada erinevate haridustasemete õpetajaid õppijate ettevõtluspädevuse arendamisel läbi interdistsiplinaarse probleemi käsitlemise projektõppena.

Kui oled minikursuse läbinud, siis:

  • Kavandad ja rakendad projektõpet toetamaks õppijate ettevõtlikkuspädevuse arengut.
  • Kavandad ja rakendad projekti edenemise ja selle tulemuslikkuse analüüsimise meetodeid 

Minikursuse läbimiseks kulub orienteeruvalt 8 tundi.

Minikursus sisaldab ülevaadet projektõppe ning projekti olemusest ja eelistest, projektõppe rakendamise etappidest ning ettevõtluspädevuse arendamise võimalustest projektõpet rakendades. Minikursuselt leiab projektõppe rakendamiseks 14 praktilist õppeülesannet/näidistöölehte, kasutatavate meetodite selgitused ja küsimused iseseisvaks arutlemiseks. Minikursuse läbimise edukuse hindamiseks leiab osaleja kordamisküsimused kursuse lõpus, õppeülesande ning kokkuvõtva enesetesti.

Koostajad: Sirje Rekkor; Birgit Peterson

CC BY-SA litsents: Materjal on litsenseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsi all.