Õppematerjali tutvustus

Õpiobjekt

Värvuste eristamisvõime teoreetilised ja praktilised alused.

Sihtrühm

Spordispühholoogia, psühholoogia, kunsti ja värvide segustumisega seotud ainete eriala üliõpilased, kõik tajupsühholoogiast huvituvad enesetäiendajad.

Eesmärk

Õppematerjal tutvustab spordipsühholoogia õppeaine raames nägemisanalüsaatori psühhofüsioloogia teooriat ja vastavate testimisvõimaluste metoodikat. Lisaks sisaldab õppematerjal veel testprogrammi, mille eesmärk on mõõta õppija värvide ja nende toonide eristusvõimega seotud funktsionaalsetes süsteemides toimuvat otsuse vastuvõtmise kiirust ja täpsust.

Õpitulemus

Õpiobjekti kasutanud üliõpilane: tunneb nägemisanalüsaatori psühhofüsioloogiaga seotud teoreetilisi aluseid ja oskab kasutada värvide ja nende toonide eristusvõimega seotud praktilist meetodit kõne all oleva võime hindamiseks. Õppematerjali kasutaja saab testi abil uurida värvide toonide eristamisvõime introspektiivset muutust iseendal ja võrrelda seda teistega.

Õppeprotsessi kirjeldus

Tutvu teoreetiliste materjalidega (Värvitaju teooria) ning soorita test iseenda värvuste taju hindamiseks (Test).

Kestvus

6 akadeemilist tundi

 

Kaivo Thomson (Terviseteaduste ja Spordi Instituut)

2010

Järgmine »

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.