Test

Juhend testi värvuste mooduli läbiviimiseks

Installeerimine Windows keskkonnas

Winows op süsteemide korral tuleb alla laadida programm TestBox. Selle käivitamisel pakitakse lahti kaust "Test". Testi sooritamiseks tuleb selles kaustas käivitada fail test (test.exe).

Testimise läbiviimiseks Windows keskkonnas on soovitav

a) screen-saver välja lülitada;

b) teha esimesel testimisel järgmine protseduur, mille õpetus oleks järgmine: Testi tehes vajutada 5 korda järjest ühte Shifti (vaatamata milline kiirus oli)  kuni tuleb teate aken ette, sealt valida järjekorras - Accebility options -> Stickkeys -> Settings Keyboard shortcut -> võta linnuke ära. Siis panna "ok" niipalju kui aknad kinni lähevad.

Installeerimine Mac OsX keskkonnas

Mac süsteemi arvutite korral tuleb alla laadida fail test.zip. See tuleb kindlasti kopeerida töölauale ja seal lahti pakkida. Testi sooritamiseks tuleb selles lahtipakitud "test" nimelises kaustas käivitada fail nimega test.

Installeerimine Linux keskkonnas

Linuxi all testi kasutamiseks tuleb kõigepealt installeerida abiprogramm DOSBox. Seda saab teha veebilehelt http://www.dosbox.com/ või kasutades pakihalduri abi. Seejärel tuleb alla laadida testi fail test.tar ja see lahti pakkida oma kodukataloogi. Testi sooritamiseks tuleb lahtipakitud "test" nimelises kaustas käivitada fail nimega WinPs.

Soovitused testi läbiviijale vaatlusaluste juhendamiseks

Testi demo ajal tuleb vaatlusalustel püüda meelde jätta:

1) värvitoonide erinevus
2) ja see, milliste stiimulite korral tuleb vajutada paremale "Shift" klahvile ja milliste korral vasakule "Shift" klahvile (see on kirjas demo ajal arvuti kuvaril).

Lisaks eeltoodule selgitada, et testi demo ajal pole klaviatuuril klahvidele vajutamine soovitatav (testi alustamiseks ilmub demo lõppedes vastav teade).

Stiimuleid on 12, mis ilmuvad juhuslikus järjekorras. Katse lõppedes kuvatakse arvuti ekraanil otsuse vastuvõtu kiirus (sek) ja täpsus (punktides). Iga viga on kaks punkti. Seega, 12 punkti 0 viga, 10 punkti 1 viga, 8 punkti 2 viga, 6 punkti 3 viga.....0 punkti 6 viga.... -10 punkti 11 viga, -12 punkti 12 viga.

Tulemusi on soovitav hinnata introspektiivselt, mis tähendab iga vaatlusaluse kohta tehtavaid üldistusi tema arengutempodest või seisundist tulenevalt.Testimise tulemuste interpreteerimine põhineb vastava andmebaasi kasutamisel (kthomson@tlu.ee).

NB! Katkestada saab testi kasutades klahvide "Ctrl-Alt-Delete" kombinatsiooni.

« Eelmine | Järgmine »