The Diametric Mind Insights into AI, IQ, the Self and Society: a sequel to The Imprinted Brain

Christopher Badcock

Plus de détails

17 Produits

25,00 €

Ajouter à ma liste

En savoir plus

Christopher Badcock esitleb oma raamatus "Diameetriline vaim. Uusi arusaamu tehisintellekti, intelligentsuse, enesetaju ja ühiskonna kohta" dameetrilist mudelit kui psühhiaatria, psühholoogia ja sotsiaalteaduste uut paradigmat ning näitab, kuidas see lahendab enamiku vaimse võimekuse ja tehisintellektiga seotud paradoksidest. Koos Kanada evolutsioonibioloogi Bernard Crespiga on autor välja töötanud nn vermitud aju teooria (imprinted brain theory), vaimu diameetrilist mudelit analüüsiv „The Diametric Mind” on selle käsitluse edasiarendus.

Vaimu ja vaimsete häirete diameetriline mudel põhineb Austria pediaatri Hans Aspergeri (1906–1980) autismikirjeldusel, mille järgi autism on seisund, milles teiste isikute käitumise mõistmise võime kavatsuste, emotsioonide ja tähenduste seisukohast on puudulik. Diameetriline mudel kutsub seda mõistmise võimet mentalismiks. Diameetrilise mudeli järgi kujutab psühhootiline häire enesest ülemääraselt kõrgendatud mentalismi, mis avaldub hüpermentalismis, kui kavatsuste taju muutub paranoiaks, emotsioon maaniaks ja tähenduste mõistmine kõikvõimalike pettekujutluste tajumiseks.

Diameetrilise mudeli kõige suurem avastus on, et tajutav maailm on kompleksne: see koosneb reaalsest osast, mis põhineb füüsilise maailma põhjuse ja tagajärje seosel, kuid samuti imaginaarsest osast vaimus, millel on vaba tahe.

The diametric model of the mind and of mental illness is based on Hans Asperger’s depiction of autism as a deficit condition where our ability to understand other people’s behaviour in terms of intention, emotion, and meaning, is concerned: what it calls mentalism. According to the model, psychosis is a state of hyper-mentalism in which intention metastasizes into paranoia, emotion into mania, and meaning into delusions of all kinds.

 

The most important insight of the diametric model is that perceived reality is complex in the sense in which complex numbers are: comprising a real part based in the physical world of cause and effect but also an imaginary part in a mind which has free will.

 

The book develops this model of the mind by showing how it resolves most of the paradoxes of IQ and AI, along with giving a unique insight into modern society. It then goes on to give an up-to-date account of the imprinted brain theory which provides its neuroscientific basis and argues that literacy—and fiction in particular—plays a key role.

 

Finally, the diametric model is presented as a new paradigm for psychiatry, psychology, and the social sciences.

 

Télécharger

30 autres produits dans la même catégorie :