ELUKÄIK


Ferdinand Eisen sündis 17. novembril 1914 Võrumaal Nursi vallas

1923–1926 õppis Vastse-Nursi algkoolis
1926–1928 õppis Rõuge 6-kl algkoolis
1928–1930 õppis Võru Õpetajate Seminaris (VÕS)
1930–1932 pärast VÕSi sulgemist jätkas õpinguid Läänemaa Õpetajate Seminaris (LÕS)
1932–1934 pärast LÕSi sulgemist jätkas õpinguid Tallinna Pedagoogiumis
1935–1938 Petserimaa Molnika algkooli õpetaja
1938–1940 Läänemaa Varbla algkooli õpetaja ja juhataja
1940–1941 Maatööliste Ametiühingu Keskkomitee sekretär ja esimees
1941–1944 mobiliseerituna NSV Liidu tagalas
1944–1945 ENSV Ametiühingute Kesknõukogu organiseerimisosakonna juhataja
1945–1947 Ametiühingute Kesknõukogu esimehe asetäitja
1947–1949 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) riigi ja õiguse kateedri assistent
1949–1955 Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee (EKP KK) Vabariikliku Parteikooli direktori asetäitja õppealal
1948–1953 õppis Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) õigusteaduskonnas
1954–1959 õppis Moskva Ühiskonnateaduste Akadeemias (filosoofiakandidaat a-st 1960)
1959–1960 TPI õppejõud ning Kõrgema ja Keskerihariduse Riikliku Komitee valitsuse juhataja
1960–1980 haridusminister ja TPI õppejõud (dotsent a-st 1969)
1980–1988 Tallinna Pedagoogilise Instituudi (TPedI) õppejõud
1988–1990 Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudi (PTUI) vanemteadur

Ferdinand Eisen suri Tallinnas 31. oktoobril 2000, maetud Metsakalmistule

*

ENSV Ülemnõukogu VI–IX koosseisu saadik
Eesti Esperanto Liidu esimees
Eesti Looduskaitse Seltsi ja Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi üks asutajaid
Koolinoorte laulu- ja tantsupidude korraldamise mõtte üks algatajaid
KSÜ Noorus Kesknõukogu esimees
Tööpunalipi orden 1960, 1965, 1976
ENSV teeneline õpetaja 1974
N. K. Krupskaja medal 1974
Bengt Gottfried Forseliuse medal 1991
Riigivapi IV klassi teenetemärk 1996EDASI -> Õpingud ja varasemad tööaastad