The Changing Face of Music and Art Education
Interdisciplinary Journal for Music and Art Pedagogy


CFMAECFMAEYTT2011
IV Muusikapsühholoogia kursus 18., 19. & 21. aprill 2011
Külalislektorid: Prof. Nigel Marshall, prof. Adam Ockelford ja prof. Graham Welch (UK), prof. Jelena Davidova (LV)
Osavõtt MPC2011 loengutes eeldab lisatasu maksmist, registreerimine CFMAEYTT2011 ankeedi kaudu.


MPC2011

I Õpetajakoolituse seminar 20. aprill 2011
Loovus ja hindamine: teaduspõhisus loovainete õpetajakoolituses”


TTS2011

Esialgne KONVERENTSI KAVA (07.04.2011)
Esialgne Õpetajakoolituse seminari KAVA (11.04.2011)
Esialgne Muusikapsühholoogia kursuse KAVA

CFMAEYTT2011 Proceedings (read only)

IV Rahvusvaheline kraadiõppurite konverents
Muusika- ja kunstiharidus muutumises: eile, täna, homme
CFMAEYTT2011
Tallinna Ülikool, 19.–21. aprill 2011


IV Rahvusvaheline kraadiõppurite konverents CFMAEYTT2011 toimub 19.–21. aprillil 2011 Tallinna Ülikoolis. Neil päevil on võimalik pidada ja kuulata konverentsiettekandeid ja osaleda aruteludes (inglise, vene ja eesti keeles), tutvuda muusika õppimise võimalustega TLÜs ning külastada kursuseid või klassitunde.

Konverents on avatud mistahes kunstiala esinejatele, kunstihariduse teemalistele, interdistsiplinaarsetele ja interkultuurilistele esitlustele.

Konverentsi raames toimub IV Muusikapsühholoogia kursus (MPC2011) j
a esmakordselt ka Õpetajakoolituse seminar “Loovus ja hindamine: teaduspõhisus loovainete õpetajakoolituses” (TTS2011).

Peaettekandjad

Graham Welch (UK)
Institute of Education
International Music Education Research Centre
University of London

Nigel Marshall (UK)
Roehampton University
Centre for International Research in Creativity and Learning

Adam Ockelford (UK)
Roehampton University

CFMAEYTT2011 EESMÄRGID

2011. aasta kraadiõppurite konverents leiab 20. aprillil uue koondnimetuse all “Muusika- ja kunstikasvatus muutumises: eile, täna, homme” (CFMAEYTT2011). Nime muutus on tingitud teadusliku, eelretsenseeritud ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga ajakirja “The Changing Face of Music and Art Education” asutamisest, mis koondab ühise nimetuse alla seni (konverentside materjalide põhjal) ilmunud publikatsioone.

Selle aasta konverentsi eesmärgiks on populariseerida muusika ja erinevate kunstide pedagoolisi, loomingulis-analüütilisi ja psühholoogilisi suundi nii TLÜ tudengite hulgas kui ka Eestis laiemalt ja rahvusvahelises plaanis. Omaette osa on esmakordselt õpetajakoolituse seminar “Loovus ja hindamine: teaduspõhisus loovainete õpetajakoolituses”, mille eesmärgiks on diskuteerida loovainete õpetajahariduse ja -koolituse rolli üle tänapäevases teaduspõhises ühiskonnas. Seminar ja kogu konverentsi eesmärgiks on kokku viia selle ala teadlasi ja õpetajaid. Samuti on oluline pakkuda tudengitele professionaalset keskkonda, mille raames nad võivad koguda esimesi kogemusi ettekannete pidamises nii omas kui võõrkeeles ja artiklite publitseerimisel. See võimaldab viia tudengeid ja nende juhendajaid tasapidi kõrgkvaliteedilisele teadusele lähemale ning kindlustab sel viisil järelkasvu. Samuti võimaldab laiale publikule avatud kraadiõppurite konverents populariseerida kunstide teadust laiemalt.

Kraadiõppurite konverentsiga on tihedalt seotud rahvusvaheliste lektoritega Muusikapsühholoogia kursus, mis seni on toimunud kolm korda (2008, 2009, 2010). Ka see on garant järjepidevusele, mille eesmärgiks on hoolitseda muusikaala mitmekesise ja rahvusvahelises ringluses oleva nüüdisaegse käsitluse ning noorte teadlaste järelkasvu eest.

Konverentsi märksõnad:
Musikaalsus, loovus, heaolu, innovatsioon, õppekava, õpetajakoolitus, didaktika

Õpetajakoolituse seminar:
Loovus ja hindamine: teaduspõhisus loovainete õpetajakoolituses”
(Creativity and assessment: research-based teacher training in arts education)

Teemad:
Loovainete hindamine ja teaduspõhisus loovainete õpetamisel
Kunstide valdkonna õppekavade ja ühisõppekavade arendamine

Märksõnad:
Õpetajakoolitus, didaktika, teaduspõhisus
Õppekava, bakalaureus- ja magistritöö nõuded, RÕKi ainekavad


CF
MAEYTT2011 KAVA
(täpsustamisel)

Esialgne KONVERENTSI KAVA (07.04.2011)
Esialgne Õpetajakoolituse seminari KAVA (11.04.2011)
Esialgne Muusikapsühholoogia kursuse KAVA

E 18. aprill –
MPC2011
T 19. aprill – konverentsikülaliste saabumine, kooli või lasteaiakülastused,
MPC2011
K 20. aprill – konverentsipäev
Õ
petajakoolituse seminar “Loovus ja hindamine: teaduspõhisus loovainete õpetajakoolituses”
N 21. aprill
muud sündmused, MPC2011

CFMAEYTT2011 Proceedings (read only)

Osalemine kuulajana
Tasuta, registreerimine eestikeelse REGISTREERIMISVORMI kaudu.

Osalemine ettekandega
Osalustasuga, tingimused ja registreerimine vaata allpool PARTICIPATION

-----------
PARTICIPATION

DATES AND REGISTRATION

January 17th, 2010 - deadline for submitting presentation proposal
February 14th, 2011 - feedback of proposal's acceptance
March 1st, 2011 - deadline for submitting full-text article and paying publication fee

Please FILL IN the PROPOSAL FORM on-line.
Please FILL IN the REGISTRATION on-line.


Participation and issuing fee

Paper presentation basic fee: 30 EUR / 470 EEK
Paper presentation including article issuing student fee: +20 EUR / 313 EEK = 50 EUR / 780 EEK
Paper presentation including article issuing normal fee:
+40 EUR / 625EEK = 70 EUR / 1100 EEK

Bank account
Tallinna Ülikool / Tallinn University
22 100 610 7980
Swedbank (former Hansapank, Liivalaia 8, Tallinn Eesti/Estonia)
IBAN: EE79 2200 2210 0610 7980
BIC: HABAEE2X

Bank transfer fee must be payed by the participant her/himself.
Please be sure, that you transfer the exact summa.
Please indicate the payment as
CFMAEYTT2011 basic or student/normal issuing fee


ACCOMODATION

Fast student registration can get some free accommodation places organised by our students.
Restriction: free accommodation is guaranteed one night only.

Propitious (39 €) accomodation in
Park Inn Central.
Please download
Hotel Registration Form and send it until APRIL 4 via E-mail or Fax to the hotel reception.


ABSTRACT requirements

Please follow the instruction of the
PROPOSAL FORM on-line.

The abstract should not extend 200-300 words and include the following sections:
Background / Introduction
Aim / Main idea
Method(s) and main contribution / Application
Implication / Discussion / Conclusion

References are asked to be included seperately.


ISSUING an ARICLE in CFMAE Journal

Participants who are interested in being published in the CFMAE Journal of the conference are kindly asked to contribute with additional 20 EUR. This fee DOES NOT include language editing. If you need professional language editing CFMAE can provide it for an additional fee of 12 EUR.

All articles will be reviewed anonymously by international scientific reviewers.

See requirements and template on
CFMAE article formatting site.

Please send your
formatted ARTICLE (named as followed – CFMAEYTT2011_name_surname – with E-mail subject line „CFMAEYTT2011 submission“) as MS Word (doc) and Adobe (pdf) file to following aadress: Marit Mõistlik <moistlik[at]gmail.com>


Welcome to Tallinn / Tere tulemast Tallinna!

Tiina Selke (muusika osakonna juhataja)
tiina.selke[at]tlu.ee

Gerhard Lock
gerhard.lock[at]tlu.ee

Marit Mõistlik
moistlik[at]gmail.com


Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi Muusika osakond


www.tlu.ee/muusika

Second Call for papers
First Call for papersMEYTT2010

CFME09


Music Education Yesterday, Today, Tomorrow 2007, 2008, 2010

The Changing Face of Music Education 2004, 2009

Website design: Maite Kotta (logo), Gerhard Lock (homepage layout and foto, webmaster), design with OpenOffice/NeoOffice


© CFMAE Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department, Lai Street 13, 10133, Tallinn (Estonia), (+372)6411444, www.tlu.ee/muusika