CFME09


Muusika ja keskkondDates and registration
Papers and abstracts
Program
Proceedings
Accomodation
Sponsors

II Rahvusvaheline konverents "Muusikakasvatus muutumises“

Muusika ja keskkond. TUTVUSTUS (PDF)
Muusikakasvatus muutumises. TÖÖTOAD 23.-25. aprill 2009 (PDF)
Muusikapsüholoogia kursus / Music psychology course April 20–22, 2009 (PDF)
CFME09 SCHEDULE 13.04.09 (PDF)
Concert and Presentation-Workshop with American and Estonian Contemporary Music 24.04.2009 (PDF)

23.–25. aprillil 2009 toimub Tallinna Ülikoolis II rahvusvaheline konverents "Muusikakasvatus muutumises“, mille põhiteemaks on keskkond. Antud mõiste on siin käsitletud väga laias tähenduses: seda võib mõista nii vaimse ruumi kui ka reaalse keskkonnana, mida muusika täidab, teisendab, loob, peegeldab jne. Konverentsi eesmärgiks on tõsta esile keskkonna kui olulise teguri tähtus nii muusikakasvatuses kui ka teistes sellega lähedalt seotud muusika erinevates distsipliinides. Konverentsi eesmärgiks on genereerida ideid keskkonna kui sageli märkamatuks jääva taustsüsteemi teadlikust rakendamisest ja arvestamisest uute muusikaliste väärtuste loomisel ja edasiandmisel. Konverents on oma olemuselt ka praktilise suunitlusega.


Konverentsi peaesinejateks on maailma üks väljapaistvamaid muusikapsühholooge, Keeli ülikooli emeriitprofessor John A. Sloboda, tunnustatud muusikauurija Bologna Ülikooli professor Mario Baroni ja väljapaistvad interdistsiplinaarse kunsti viljelejad, heliloojad ja muusikapedagoogid Pozzi Escot ja Robert Cogan Bostoni New England konservatooriumist.

Ligi poolesaja ettekande seas Euroopa, Ameerika ja Austraalia ülikoolide esindajatelt on põnevaid uurimusi mitmest valdkonnast, sh mustlasmuusikast Soomes, jakuutide parmupilli kasutamisest, aga ka juhtimisest ja koostööst koori dirigeerimisel, muusikakasvatusest Türgis, kompositsiooni ja muusikateooria õpetamisest ning interpretatsioonist.

Muusika psühholoogia ja sotsioloogia valdkonnas äratavad huvi kindlasti ettekanded loomahäälte kasutamisest muusika algõpetuses, laulmisoskuse arengust väikelastel uute uurimuste valgusel, neuroteaduste meetodite kasutamisest laste muusikalise arengu hindamisel, muusikalise õpikeskkonna loomisest päevakeskustes, audiomängudest varases lapseeas, motivatsioonist ja kompetentsusest muusikaõpetuses, rütmi ja tantsu koostoimest tantsukompositsioonis jpt.

Hulgaliselt on ettekandeid arvuti- ja internetitehnoloogia kasutamisvõimalustest muusikakasvatuses, elektronmuusika õpetamisest ning arvutipõhisest muusikaõpetusest ja tugisüsteemidest muusikaõpetajale.

Huvi pakuvad kindlasti Eesti-alased uurimused rahvakultuuri säilitamisest eksiilis, jazzmuusika arengust Eestis ja selle osast muusikakasvatuses, relatiivse noodilugemismeetodi levikust Eesti aladel 19. sajandil jpt.

Konverentsi raames toimub ka erinevaid töötubasid. Konverentsi üheks tippürituseks on eesti-norra-tamili laste multikultuuriline projekt, kus norra viiuldajad (vanuses 4–14 a) ja tamili-hindu tantsijad-lauljad ning Ääsmäe lastekoori lauljad ühiselt interpreteerivad rahvamuusikat. Ka Kodaly meetodi näidistund Vaasa kooli lastega ning ühiskontsert ETV lastekooriga pakuvad põnevat avastamist. Nüüdismuusika gurmeedele on suunatud huvitav kontsert ameerika ja eesti heliloojate kammermuusikaga.

Konverentsi toetavad Eesti Kultuurkapital, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Saue vald, Reval Hotel Group, Ameerika ja Austria saatkonnad. Tänu Tallinna Haridusameti toetusele on peaettekanded eestikeelse sünkroontõlkega.

Lähem info internetiaadressil www.tlu.ee/CFME09
© CFME09 Tallinn University, Institute of Fine Arts, Music Department, Lai Street 13, 10133, Tallinn (Estonia), (+372)6411444, www.tlu.ee