Esileht - Ökoloogia Instituut

Ökoloogia Instituut

Ökoloogia Instituut on Tallinna Ülikooli teadus- ja arendusasutus

Ökoloogia Instituudi teadussuunad

  • Kliimatingimuste muutuse ja rannikumere hüdrodünaamika mõju uurimine eri tüüpi randade arengule. Randade arengu mudelite ja rannikuvööndis asetleidvate muutuste kohta prognooside koostamine.
  • Märgalaökosüsteemide seisundi ja arengu ning seda mõjutavate tegurite, eeskätt häiringute mõju uurimine märgalade struktuurile, talitlusele ja aine­ringe­le; uurimis­meetodite arendamine ning märgalade ökoloogilise taastamise tea­dus­like printsiipide väljatöötamine.
  • Maavarade kaevandamisega seotud probleemide ja välisõhu saastatuse uuringud (Kirde-Eestis), samuti keskkonnaseisundit ja looduskaitset hõlmavad uuringud ning ekspertiisid.
  • Erimastaapsete looduslike ja antropogeensete protsesside ajalis-ruumilise mõju hindamine ökosüsteemide seisundile, paleoökoloogiliste uurimismeetodite aren­da­mine, ökosüsteemide arengustsenaariumite koostamine.
  • Teostame ka rakenduslikke uuringuid.
Võta meiega ühendust:

Telefon: (+372) 6199 800
E-post: eco....at....tlu.ee