õppijad

M

ikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus ühes kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidakse kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline. Tasemeõppekavas olevate ainete tasu tuleneb senati kehtestatud ainepunkti tasumäärast, täienduskoolituse hind võib erineda.

Mikrokraadi õppekava läbimise tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides ainetes.

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ja viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud.

Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel.

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on paindlikum õppimisviis võrreldes tavapärase õppimisega üliõpilasena, võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele, ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi õppekava on kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Mikrokraadi õppekava järgi on hea õppida, kui on:

  • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
  • vajadus õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida;
  • vaja saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
  • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • plaan teha oma karjääris muutusi.

VALI MIKROKRAADI ÕPPEKAVA

ALGAB 2021/2022 KEVADSEMESTRIL
Avaldusi saab esitada 7. veebruarini. Kontaktõpe algab alates 7. veebruariga algavast nädalast.

Ettevõtlusõpetaja 24 EAP, 960 €
Andme- ja infohaldus 23 EAP, 920 €
Kooliinformaatika 18 EAP, 720 €
Õiguspsühholoogia alused 12 EAP, 965 €

ALGAS 2021/2022 SÜGISSEMESTRIL, JÄTKUB KEVADSEMESTRIL. KEVADSEMESTRI AINETESSE SAAB AVALDUSI ESITADA 7. veebruarini. Kontaktõpe algab alates 7. veebruariga algavast nädalast.

Korrektor-keeletoimetaja 18 EAP, 720 €
Keeletoimetamine 30 EAP, 1200 €
Kirjalik tõlge 24 EAP, 960 €
Kultuuriteooria 24 EAP, 960 €
Antropoloogia 24 EAP, 960 €
Hispaania kultuur 24 EAP, 960 €
Itaalia kultuur 24 EAP, 960 €
Ärikorraldus 23 EAP, 920 €
Turunduskommunikatsioon 18 EAP,  720 €
Visuaalne ja heliline kommunikatsioon 14 EAP, 560 €
Ristmeedia 16 EAP, 1184 €
Lastekaitse põhialused 18 EAP,  720 €
Social Enterpreneurship 30 EAP, 1200 €

ALGAS 2021/2022 SÜGISSEMESTRIL, JÄTKUB KEVADSEMESTRIL (poole pealt liituda ei saa)
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus 30 EAP, 2400 €

ALGAB SÜGISSEMESTRIL
Hariduse juhtimise alused 18 EAP, 720 €
Sissejuhatus andragoogikasse 24 EAP, 960 €
Seenioritöö mikrokraad 15 EAP, 780 €