õppijad

M

ikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava ainete baasil või eraldiseisva täiendusõppena. Mikrokraad võimaldab paindlikult ning tööturu ja ühiskonna vajadusi arvestades omandada valitud erialane pädevus ühes kitsamas valdkonnas.

Mikrokraadi õppekava maht on 12-30 EAP ja omandamise kestvus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidakse kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).

Mikrokraadi õppekava järgi õppimine on tasuline. Tasemeõppekavas olevate ainete tasu tuleneb senati kehtestatud ainepunkti tasumäärast, täienduskoolituse hind võib erineda.

Mikrokraad omistatakse ainult mikrokraadi õppekava lõpetajale. Mikrokraadi õppekavale registreerides tuleb võtta niiöelda kogu komplekt.

Mikrokaadi omandaja saab täienduskoolituse tunnistuse, kus on märgitud, et tegemist on mikrokraadi õppekavaga ning viide, millise tasemeõppe õppekavaga on mikrokraad seotud.

Mikrokraade arvestatakse tasemeõppe õppekava täitmisel.

Mikrokraadi õppimine on paindlik õppimisviis, võrreldes tavapärase õppimisega üliõpilasena, võimaldab kiiresti reageerida tööturu vajadustele, ühendada õpingud ja töö. Mikrokraadi puhul on tegu kursuste komplektiga, mis annab mingi uue pädevuse ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla.

Mikrokraadi õppekava järgi on hea õppida, kui on:

  • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
  • vajadus õppida uusi õppeaineid, kuid pole tahtmist ega vajadust kogu õppekava läbida;
  • vaja saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
  • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
  • plaan teha oma karjääris muutusi.

Vali mikrokraadi õppekava

ALGAB 2021/2022 KEVADSEMESTRIL
Avaldusi saab esitada 17. jaanuarist 7. veebruarini. Kontaktõpe algab alates 7. veebruarist.

Ettevõtlusõpetaja 24 EAP, 960 €
Andme- ja infohaldus 23 EAP, 920 €
Kooliinformaatika 18 EAP, 720 €
Õiguspsühholoogia alused 12 EAP, 965 €

ALGAS 2021/2022 SÜGISSEMESTRIL JA JÄTKUB KEVADSEMESTRIL
KEVADSEMESTRIL TOIMUVATELE AINETELE SAAB AVALDUSI ESITADA 
17. jaanuarist 7. veebruarini. Kontaktõpe algab alates 7. veebruarist.

Korrektor-keeletoimetaja 18 EAP, 720 €
Keeletoimetamine 30 EAP, 1200 €
Kirjalik tõlge 24 EAP, 960 €
Kultuuriteooria 24 EAP, 960 €
Antropoloogia 24 EAP, 960 €
Hispaania kultuur 24 EAP, 960 €
Itaalia kultuur 24 EAP, 960 €
Ärikorraldus 23 EAP, 920 €
Turunduskommunikatsioon 18 EAP,  720 €
Visuaalne ja heliline kommunikatsioon 14 EAP, 560 €
Ristmeedia 16 EAP, 1184 €
Lastekaitse põhialused 18 EAP,  720 €
Social Enterpreneurship 30 EAP , 1200 €

ALGAS 2021/2022 SÜGISSEMESTRIL JA JÄTKUB KEVADSEMESTRIL
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus 30 EAP, 2400 €

TOIMUS 2021/2022 SÜGISSEMESTRIL
Hariduse juhtimise alused 18 EAP, 720 €
Sissejuhatus andragoogikasse 24 EAP, 960 €