prillide ja habemega mees

M

ikrokraadiprogramm ehk mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava aine baasil või eraldiseisva täiendusõppena. See on kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla. 
Mikrokraadiprogrammide maht on 6-30 EAP ja kestus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadiprogrammi soovitame, kui on:

 • soov täiendada oma erialaseid teadmisi;
 • vajadus õppida uusi pädevusi, kuid pole mõistlik kogu tasemeõppekava läbida;
 • tarve saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas;
 • tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul;
 • plaan teha oma karjääris muutusi.

2023/2024 sügissemestril
algavad MIKROKRAADIPROGRAMMID

Seenioritöö  (algab 20.09.2023)
15 EAP
 
780 €
Stsenaariumitoimetaja ja uurimisassistent
14 EAP
 
1260 €
Töö võtteplatsil: filmipaviljoni ehitus
22 EAP
 
1980 €
Õiguspsühholoogia alused (algab 24.08.2023)
12 EAP
 
1536 €
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus        (algab 15.09.2023)
29 EAP
 
2400 €
Funktsionaalse treeningu alused (algab 22.09.2023)
12 EAP
    
1216 €

 

Ärikorraldus
23 EAP
 
1495 €
Social Entrepreneurship
30 EAP
 
1440 €
Lastekaitse põhialused
18 EAP
 
920 €
Human Rights in the Modern World
18 EAP
 
1152 €
Huviringi juhendaja
19EAP
 
980 €
Rohepöörde juhtimine
16 EAP
 
1920 €
Kinnis- ja vallasvara õigus
24 EAP
 
1536 €
Võlgade menetlemine
12 EAP
 
768 €
Perekonna- ja pärimisõigus
18 EAP
 
1152 €
Tööõigus töötajale ja tööandjale
18 EAP
 
1152 €
Poliitika kujundamine
23 EAP
 
1104 €
Rände- ja lõimumispoliitika
10 EAP
 
480 €
Huvikaitse ja poliitkonkurents
17 EAP
 
816 €
Kodanikuharidus
11 EAP
 
528 €
Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses
21 EAP
 
1120 €
Sissejuhatus andragoogikasse 
24 EAP
 
1290 €
Täiskasvanute koolitaja mikrokraad (algab 25.08.2023)
12 EAP
 
1920 €
Eri- ja sobitusrühma õpetaja
16 EAP
 
 840 €
Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8-aastase lapse arengu toetamisele
15 EAP 
 
790 €
Õpiabirühma õpetaja
19 EAP
 
980 €
Õppimise ja õpetamise alused
30 EAP
 
1510€
Programmide nimekiri täieneb jooksvalt. Sügisel algavate programmide
nimekirja avaldame hiljemalt juuni lõpuks.
     

Tingimused ja registreerimine

 • Õppimine on tasuline. Tasemeõppekavas olevate ainete eest tasu tuleneb senati kehtestatud ainepunkti tasumäärast, täienduskoolituse hind on erinev. 
 • Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidakse kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).
 • Mikrokraadi programmi edukal läbimisel saab täienduskoolituse tunnistuse mikrokraadi omandamise kohta. Tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides moodulites.
 • Mikrokraade saab arvestada tasemeõppe õppekava täitmisel, kui õpiväljundid sobivad tasemeõppekava eesmärgiga.
 • Õppekava sisu ja registreerimise kohta leiad programmi nimele klõpsates.
 • Iga programmi juures on kontaktisik, kellega küsimuste korral ühendust võtta.

2022/2023 kevadsemestril alanud MIKROKRAADIPROGRAMMID

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 
 
 
Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele
18 EAP
 
792 €
International Youth Policy and Youth Work Management
12 EAP
 
590 €
Kvalitatiivsed uurimismeetodid
10 EAP   
 
440 €

JUHTIMINE JA DISAINMÕTLEMINE

     
Loov- ja kultuuriprojektide juhtimine
20 EAP
 
1280 €

KUNSTID

     

Kirjeldustõlge visuaalsuse vahendajana

8 EAP
 
1000 €
Teadlik tantsuõpetaja 
18 EAP
 
1440 €

FILMIKUNST

     

Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: töö kostüümiosakonnas

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: võtteplatsi mänedžeri abi ja tootmise koordinaatori assistent

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: filmiheli võtteplatsil

22 EAP
 
1980 €

MEEDIA

     
Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios 
24 EAP
 
2950 €

PSÜHHOLOOGIA JA HEAOLU

     
Inimese-looma interaktsioonid  
18 EAP
 
1300 €

Sooritus- ja spordipsühholoogia

30 EAP
 
1500 €

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

     
Poliitika kujundamine ja kommunikatsioon
10 EAP
 
480 €
Koosloome labor koostöövõrgustike võimestamiseks
6 EAP
 
490 €

ÕIGUS JA POLIITIKA

     
Lepingu- ja haldusõigus
18 EAP   
  
 1062 €
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
25 EAP   
 
1100 €
Human Rights in the Modern World
24 EAP
 
1416 €
Changing World Order
15 EAP
 
735 €

2022/2023. õppeaasta sügissemestril alanud MIKROKRAADIPROGRAMMID

DIGI

 
 
 
IT tark tellija 
20 EAP
 
880 €
Andme- ja infohaldus
23 EAP
 
1012 €
Kooliinformaatika
18 EAP
 
792 € (10 kohta tasuta)

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 
 
 
Digipedagoogika rakendamine
18 EAP
 
792 €
Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja
22 EAP
 
1760 €
Eri- ja sobitusrühma õpetaja
15 EAP
 
660 €
Ettevõtlusõpetaja
24 EAP
 
1128 €
Karjääri kujundamise pädevused
23 EAP
 
878 €
Sissejuhatus andragoogikasse
24 EAP
 
1200 €
Tark lapsevanem
24 EAP
 
1092 €
Õpiabirühma õpetaja
18 EAP
 
792 €
Õppimise ja õpetamise alused
30 EAP
 
1320 €

JUHTIMINE JA DISAINMÕTLEMINE

 
 
 
Kohalik valitsemine 
15 EAP
 
2570 €
Linnakeskkonna planeerimine
24 EAP
 
1056 €
Sissejuhatus organisatsioonikäitumisse: inimene ja organisatsioon
24 EAP
 
1200 €
Rohepöörde juhtimine
16 EAP
 
1920 €
Tooted ja teenused liiklejale
16 EAP
 
960 €
Tõenduspõhine hariduse juhtimine
18 EAP
 
900 €

Sissejuhatus organisatsioonikäitumisse: inimene ja töö

23 EAP
 
1150 €
Social Entrepreneurship
30 EAP
 
1320 €
Ärikorraldus
23 EAP
 
1369 €

KUNSTID

     
Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja
12 EAP
 
960 €

KEELED JA KULTUUR

     
Antropoloogia
24 EAP
 
1056 €
Baltisaksa kultuuripärand
18 EAP
 
810 €
Hispaania kultuur
24 EAP
 
1056 €
Itaalia kultuur
24 EAP
 
1056 €
Keeletoimetamine
12 EAP
 
528 €
Kirjalik tõlge
18 EAP
 
792 €
Vene õigekeel, korrektuur ja keeleline toimetamine
24 EAP
 
1056 €

PSÜHHOLOOGIA JA HEAOLU

     
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega
15 EAP
 
1200 €
Kunstipõhine peretöö
15 EAP
 
1400 €
Tantsu- ja liikumisteraapia
24 EAP
   
Kunstiteraapia
24 EAP
   
Lastekaitse põhialused
18 EAP
 
792 €
Psühholoogiaalaste teadmiste ja peenmotoorika roll käeliste oskuste kujundamisel
12 EAP
 
1040 €
Tervislike eluviiside toetamine
12 EAP
 
1040 €
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus
29 EAP
 
2400 €
 
 
 
 
Funktsionaalse treeningu alused
12 EAP
 
1116 €
 
 
 
 

Õiguspsühholoogia alused

12 EAP   1536 

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

     
Kommunikatsioon ettevõttes
21 EAP
 
1680 €
Organisatsioonikommunikatsiooni spetsialist
20 EAP
 
1600 €
Reklaam ja kuvandiloome 
20 EAP
 
1600 €
Reklaam ja praktiline sisuloome
18 EAP
 
1440 €

Ööbimisvõimalus ühiselamus

Kui lähiõpet on kahel päeval järjest ja vajad öömaja Tallinnas, siis on võimalik soodsalt ööbida TLÜ üliõpilaselamus Karu 17.  Küsi siit.