prillide ja habemega mees

Mikrokraadiprogramm ehk mikrokraadi õppekava on pikem tervikliku sisuga täiendusõppekava, mis on loodud ühe või mitme tasemeõppekava aine baasil või eraldiseisva täiendusõppena. See on kursuste komplekt, mis annab mingi uue pädevuse ühes kitsamas valdkonnas ja sellega suutlikkuse keerulisel ajal tööturul paremini toime tulla. 
Mikrokraadiprogrammide maht on 6-30 EAP ja kestus 1 kuni 3 semestrit.

Mikrokraadiprogrammi soovitame, kui on soov täiendada oma erialaseid teadmisi; vajadus õppida uusi pädevusi, kuid pole mõistlik kogu tasemeõppekava läbida; tarve saavutada erialane pädevus mingis kitsamas valdkonnas; tarve parandada oma konkurentsivõimet tööturul; plaan teha oma karjääris muutusi.

Kuula, mida räägivad mikrokraadiprogrammis osalemise kogemusest ning vajadusest Bigbanki üksuse juht ja andragoogika üliõpilane Piret Jõhvik, SOL Baltics Baltikumi personalijuht Evely Gorobinski ja Juunika Koolituse juhtivpartner Raul Ennus: Mikrokraadiprogrammide eripärast ja vajalikkusest tööturul

2024/2025 sügissemestril algavad MIKROKRAADIPROGRAMMID (nimekiri ei ole täielik ja loetelu täieneb jooksvalt)
 

 

 

Tingimused ja registreerimine

  • Õppimine on tasuline, hind sõltub õppekavast. Hinna leiab mikrokraadiprogrammi nimele klõpsates. Valikus on ka tasuta mikrokraadiõpet (leiad mikrokraadiprogrammi tingimustest).
  • Mikrokraadi õppekavale õppima asumiseks kehtestatud kvalifikatsiooni tingimused lähtuvad mikrokraadi õppekava astmest (varasem haridustase vastavalt kvalifikatsiooni raamistikule), aga võidakse kehtestada ka täiendavaid tingimusi (nt töökogemus, keeleoskus vms).
  • Mikrokraadi programmi edukal läbimisel saab täienduskoolituse tunnistuse mikrokraadi omandamise kohta. Tunnistuse saamiseks on vaja sooritada positiivne tulemus kõikides moodulites.
  • Mikrokraade saab arvestada tasemeõppe õppekava täitmisel, kui õpiväljundid sobivad tasemeõppekava eesmärgiga.
  • Õppekava sisu ja registreerimise kohta leiad programmi nimele klõpsates.
  • Iga programmi juures on kontaktisik, kellega küsimuste korral ühendust võtta.

2023/2024 sügissemestril alanud MIKROKRAADIPROGRAMMID

DIGI

     
Digimuutuse eestvedamine haridusasutuses (algas 4.09.23)
21 EAP
 
1120 €
Infotehnoloogia tark tellija (algas 8.09.23)
20 EAP
 
2000€
Design for Digital Behaviour Change Interventions (started 7.09.2023)
20 EAP
 
2000€
Terviseandmete ja -informatsiooni haldamine 
20 EAP
 
1400€
Teadusandmete haldamine 
20 EAP
 
1400€

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

     
Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja (algas 1.09.23)
21 EAP
 
1760 €
Eri- ja sobitusrühma õpetaja (algas 25.08.23)
16 EAP
 
840 €
Huviringi juhendaja (algas 28.08.23)
19 EAP
 
940 €
Kodanikuharidus (algas 4.09.2023)
11 EAP
 
528 €
Kooliinformaatika (algas 15.09.2023)
18 EAP
 
864 € (esimesed 10 registreerijat tasuta) 
Sissejuhatus andragoogikasse (algas 28.08.23)
24 EAP
 
1290 €
Täiskasvanute koolitaja  (algas 25.08.2023)
12 EAP
 
1920 €
Tark lapsevanem: kasvatusteaduslik lähenemine 2-8-aastase lapse arengu toetamisele(algas 28.08.23)    
15 EAP
 
790 €
Õpiabirühma õpetaja (algas 25.08.23)
19 EAP
 
980 €
Õppimise ja õpetamise alused (algas 4.09.23)
30 EAP
 
1510 €

JUHTIMINE JA DISAINMÕTLEMINE

     
Rohepöörde juhtimine (algas 8.09.23)
16 EAP
 
1920 €
Seenioritöö  (algas 20.09.23)
15 EAP
 
780 €
Ärikorraldus (algas 4.09.23)
23 EAP
 
1495 €

KEELED JA KULTUUR

     
Aasia ja Lähis-Ida ühiskonnad ja poliitikad (algas 4.09.23)
24 EAP
 
1104 €
Ajalugu antiikajast 20. sajandini  (algas 4.09.23)
24 EAP
 
1104 €
Antropoloogia (algas 4.09.23)
24 EAP
 
1104 €
Baltisaksa kultuuripärand  (algas 4.09.23)
21 EAP
 
970 €
Eesti keele kui teise keele õpetamine (algas 4.09.23)
12 EAP
 
552 €
Eesti kirjakeel ja eesti keele struktuur (algas 4.09.23)
18 EAP
 
828 €
Eesti kirjandus: võtmeteosed, kontekst ja analüüs
18 EAP
 
828 €
Filosoofia ja kriitiline mõtlemine (algas 4.09.23)
18 EAP
 
828 €
Hispaania ajalugu ja tänapäev (algas 4.09.23)
12 EAP
 
552 €
Ilukirjanduse tõlkija  (algas 4.09.23)
18 EAP
 
828 €
Itaalia ajalugu ja tänapäev (algas 4.09.23)
12 EAP
 
552 €
Keeleteadlik aineõpetus (algas 4.09.23)
12 EAP
 
950 €
Keeletoimetamine (algas 4.09.23)
12 EAP
 
552 €
Kirjalik tõlge (algas 4.09.23)
18 EAP
 
828 €
Linnakeskkonna planeerimine (algas 4.09.23)
24 EAP
 
1104 €
Lähis-Ida ajalugu ja kultuur (algas 4.09.23)
12 EAP
 
552 €
Prantsusmaa ajalugu ja tänapäev (algas 4.09.23)
12 EAP 
 
552 €
Vene õigekeel, korrektuur ja keeleline toimetamine
24 EAP
 
1104 €

FILMIKUNST

     
Eriefektide koordinaatori assistent  (algas 27.08.23)
14 EAP
  2400 €
Stsenaariumitoimetaja ja uurimisassistent (algas 27.08.23)
14 EAP
 
1260 €

PSÜHHOLOOGIA JA HEAOLU

     
Funktsionaalse treeningu alused (algas 22.09.2023)
12 EAP
 
1216 €
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega (algas 15.09.23)
18 EAP
 
1440 €
Visuaalkunstiteraapia alused (algas 7.09.2023)
16 EAP
 
1360 €
Tantsu- ja liikumisteraapia alused (algas 13.10.2023)
16 EAP
 
1360 €
Õiguspsühholoogia alused (algas 24.08.2023)
12 EAP
 
1536 €
Inimese-looma interaktsioonid (algas 12.10.2023)
18 EAP
 
1440 €

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

     
Reklaam ja kuvandiloome (algas 28.08.23)
25 EAP
 
1720 €
Organisatsiooni kommunikatsioon (algas 28.08.23)
24 EAP
 
1720 €

ÕIGUS JA POLIITIKA

     
Human Rights in the Modern World  (started 5.09.2023)
18 EAP
 
1152 €
Huvikaitse ja poliitkonkurents 
17 EAP
 
 816 €
Lastekaitse põhialused (algas 4.09.23)
18 EAP
 
920 €
Perekonna- ja pärimisõigus 
18 EAP
 
1152 €
Poliitika kujundamine (algas 4.09.23)
23 EAP
 
1104 €
Rände- ja lõimumispoliitika (algas 4.09.23)
10 EAP
 
  480 €
Tööõigus töötajale ja tööandjale (algas 4.09.23)
18 EAP
 
1152 €
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus        (algas 5.10.2023)
29 EAP
 
2400 €
Võlgade menetlemine (algas 4.09.23)
12 EAP
 
768 €

2022/2023 kevadsemestril alanud MIKROKRAADIPROGRAMMID

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 
 
 
Digipedagoogika rakendamine – mikrokraad lasteaiaõpetajatele ja lapsevanematele
18 EAP
 
792 €
International Youth Policy and Youth Work Management
12 EAP
 
590 €
Kvalitatiivsed uurimismeetodid
10 EAP   
 
440 €

JUHTIMINE JA DISAINMÕTLEMINE

     
Loov- ja kultuuriprojektide juhtimine
20 EAP
 
1280 €

KUNSTID

     

Kirjeldustõlge visuaalsuse vahendajana

8 EAP
 
1000 €
Teadlik tantsuõpetaja 
18 EAP
 
1440 €

FILMIKUNST

     

Töö võtteplatsil: filmiplatsi valgusassistent

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: töö kostüümiosakonnas

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: võtteplatsi mänedžeri abi ja tootmise koordinaatori assistent

22 EAP
 
1980 €

Töö võtteplatsil: filmiheli võtteplatsil

22 EAP
 
1980 €

MEEDIA

     
Toimetaja-saatejuht televisioonis ja raadios 
24 EAP
 
2950 €

PSÜHHOLOOGIA JA HEAOLU

     
Inimese-looma interaktsioonid  
18 EAP
 
1300 €

Sooritus- ja spordipsühholoogia

30 EAP
 
1500 €

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

     
Poliitika kujundamine ja kommunikatsioon
10 EAP
 
480 €
Koosloome labor koostöövõrgustike võimestamiseks
6 EAP
 
490 €

ÕIGUS JA POLIITIKA

     
Lepingu- ja haldusõigus
18 EAP   
  
 1092 €
Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
25 EAP   
 
1100 €
Human Rights in the Modern World
24 EAP
 
1416 €
Changing World Order
15 EAP
 
735 €

2022/2023 sügissemestril alanud MIKROKRAADIPROGRAMMID

DIGI

 
 
 
Kooliinformaatika
18 EAP
 
792 € (10 kohta tasuta)

HARIDUS JA PEDAGOOGIKA

 
 
 
Digipedagoogika rakendamine
18 EAP
 
792 €
Eelkooliealiste laste muusikaõpetaja ja huvikooli juhendaja
22 EAP
 
1760 €
Eri- ja sobitusrühma õpetaja
15 EAP
 
660 €
Ettevõtlusõpetaja
24 EAP
 
1128 €
Karjääri kujundamise pädevused
23 EAP
 
878 €
Sissejuhatus andragoogikasse
24 EAP
 
1200 €
Tark lapsevanem
24 EAP
 
1092 €
Õpiabirühma õpetaja
18 EAP
 
792 €
Õppimise ja õpetamise alused
30 EAP
 
1320 €

JUHTIMINE JA DISAINMÕTLEMINE

 
 
 
Kohalik valitsemine 
15 EAP
 
2570 €
Linnakeskkonna planeerimine
24 EAP
 
1056 €
Sissejuhatus organisatsioonikäitumisse: inimene ja organisatsioon
24 EAP
 
1200 €
Rohepöörde juhtimine
16 EAP
 
1920 €
Tooted ja teenused liiklejale
16 EAP
 
960 €
Tõenduspõhine hariduse juhtimine
18 EAP
 
900 €

Sissejuhatus organisatsioonikäitumisse: inimene ja töö

23 EAP
 
1150 €
Social Entrepreneurship
30 EAP
 
1320 €
Ärikorraldus
23 EAP
 
1369 €

KUNSTID

     
Kehateadlik tantsija ja tantsuõpetaja
12 EAP
 
960 €

KEELED JA KULTUUR

     
Antropoloogia
24 EAP
 
1056 €
Baltisaksa kultuuripärand
18 EAP
 
810 €
Hispaania kultuur
24 EAP
 
1056 €
Itaalia kultuur
24 EAP
 
1056 €
Keeletoimetamine
12 EAP
 
528 €
Kirjalik tõlge
18 EAP
 
792 €
Vene õigekeel, korrektuur ja keeleline toimetamine
24 EAP
 
1056 €

PSÜHHOLOOGIA JA HEAOLU

     
Heaolu ja vaimse tervise toetamine loovtegevustega
15 EAP
 
1200 €
Kunstipõhine peretöö
15 EAP
 
1400 €
Tantsu- ja liikumisteraapia
24 EAP
   
Kunstiteraapia
24 EAP
   
Lastekaitse põhialused
18 EAP
 
792 €
Psühholoogiaalaste teadmiste ja peenmotoorika roll käeliste oskuste kujundamisel
12 EAP
 
1040 €
Tervislike eluviiside toetamine
12 EAP
 
1040 €
Vaidluste lahendamine – lepituse õiguslik ja psühholoogiline käsitlus
29 EAP
 
2400 €
Funktsionaalse treeningu alused
12 EAP
 
1116 €

Õiguspsühholoogia alused

12 EAP   1536 

TURUNDUS JA KOMMUNIKATSIOON

     
Kommunikatsioon ettevõttes
21 EAP
 
1680 €
Organisatsioonikommunikatsiooni spetsialist
20 EAP
 
1600 €
Reklaam ja kuvandiloome 
20 EAP
 
1600 €
Reklaam ja praktiline sisuloome
18 EAP
 
1440 €

Ööbimisvõimalus ühiselamus

Kui lähiõpet on kahel päeval järjest ja vajad öömaja Tallinnas, siis on võimalik soodsalt ööbida TLÜ üliõpilaselamus Karu 17.  Küsi siit.