Ülesanded

 

Tutvu Eesti Rahvusraamatukogus koostatava referaatväljaandega

SUMMARIA SOCIALIA - http://www.nlib.ee/majandus/index.php?id=11413
SUMMARIA IURIDICA - http://www.nlib.ee/oigus/index.php?id=11406 ja
SUMMARIA EUROPENSIA. - http://www.nlib.ee/index.php?id=12465

Ja vasta järgmistele küsimustele :

1. Mille poolest need väljaanded sarnanevad, mille poolest erinevad?
2. Mis tüüpi referaate need väljaanded avaldavad. Põhjenda oma väiteid tekstinäidetega.