Õpiobjekti tutvustus

 

Õpiobjekt on üks osa aine “Indekseerimine ja teavikute sisu analüüs” kursuse õppematerjalidest. See on mõeldud õppimiseks infoteaduse eriala üliõpilastele aga sobib ka kõikidele teistele huvilistele, kes soovivad saada ettekujutuse refereerimisese olemusest.

Õpiobjekti eesmärgiks on süvendada üliõpilaste teadmisi refereerimise olemusest ja eesmärkidest.

Õpiobjekt käsitleb refereerimist kui informatsiooni vahendamise protsessi


Õpiobjekt koosneb järgmistest teemadest:

  • Mis on refereerimine?
  • Refereerimise eesmärk
  • Refereerimine ja annoteerimine
  • Referaatide tüpoloogia