Värvitaju teooria

Kokkuvõte

Psüühiliste funktsioonide kujunemine lapsel on võrreldav kogu inimkonna evolutsiooni käigus toimunud psüühiliste funktsioonide kiirendatud arengu kordamisega. Teatud kumulatiivse taseme juures on võimalik parema kohastumisega seotud uute muutuste ilmnemine ka edaspidi.

Eelpool toodud ca 2 000 000 värvitooni olemasolu eeldab disainis, arvutigraafikas, aga ka maalikunstis jne, et tippu jõudmisel on värvide segustumise teooria ning kompositsiooniõpetuse teemade tundmise kõrval olulisel kohal erinevate värvinüansside väljatoomise oskus ehk värvitoonide diferentseerimisvõime.

Siinjuures tuleb arvestada ka silma kromaatilise tundlikkuse kõveraga, mis on kõige suurem nähtava spektri rohekaskollases piirkonnas (550 nm ümbruses) ja väheneb nii punase kui ka violetse poole liikudes. Selleks, et kindlaks teha individuaalsed eeldused, tuleb uurida kõikide võimete, sealhulgas värvitoonide diferentseerimisvõime, arengu mõjutamisel tekkivate kasvutempode muutusi.

Käesolevas õpiobjektis sisalduva testi kasutamine on mõeldud seal leiduva värvitaju mooduli kaudu inimese värvide ja värvitoonide eristamisvõime testimiseks. Värvitoonide diferentseerimisvõime arendamine, samuti värvide segustamise seaduspärasuste tundmaõppimine on kõne all olevate võimete arengu kiirendamiseks ja kontrollimiseks vajalik järgmistes eluvaldkondades:

a) kunstivaldkond;
b) ruumidisain;
c) toodete imago kujundamine;
d) muudes valdkondades, kus värvitoonide alusel saab anda hinnanguid.

« Eelmine | Järgmine »