Иммануэль Римский. Избранное. Rooma Immanuel. Valitud teosed

Перевод, предисловие и комментарии Шломo Крола

Tõlge, eesõna ja kommentaarid Šlomo Krol

Rohkem infot

33 toodet

10,00 €

Lisa soovinimekirja

Lisainfo

Kõrgus 230mm
Laius 150mm
ISBN 978-9985-58-854-3
Lehekülgi 364 lk
Köide Pehma köide
Ilmumisaasta 2018

Rohkem infot

В книге впервые на русском языке представлено творчество великого еврейского средневекового поэта Иммануэля Римского (Manoello Guideo), творившего в Италии на рубеже XIII и XIV веков. В его творчестве органически сочетаются еврейская, арабо-испанская и итальянская культурные и поэтические традиции. Иммануэль вошел в историю мировой поэзии как создатель ивритского сонета – первой вне итальянской языковой среды сонетной традиции. В творчестве Иммануэля сочетаются средневековые и ренессансные мотивы. Его поэзия казалась столь эротичной и фривольной, что в ребе Иосиф Каро в своем кодексе «Шултан арух» постановил: «Стихи легкомысленного содержания и эротические речи, такие, как книга Иммануэля [...], запрещено читать в субботу, да и в будни запрещено». Тем не менее, стихи Иммануэля пользовались широкой популярностью, а один из его гимнов до сих пор входит во многие еврейские молитвенники. Творчество Иммануэля Римского – яркий памятник эпохи и увлекательное чтение.

Основную часть книги составляет творческое наследие Иммануэля Римского на иврите и итальянском (оригиналы приводятся параллельно с переводами), снабженное обстоятельными комментариями переводчика, его же перу принадлежит предисловие «Поэзия Иммануэля Римского: На стыке Запада и Востока». Издание предваряет очерк Михаила Лотмана «Сонет: Эскиз истории и феноменологии», а заключают послесловие Семена Якерсона «Первопечатные издания Махбарот. Книговедческий очерк» и приложение Дворы Брегман «Главы из книги Золотой путь: Сонет на иврите в эпоху Ренессанса и барокко» в переводе Александры Полян.

Raamatus esitletakse esmakordselt vene keeles kuulsa keskaegse juudi poeedi Rooma Immanueli loomingut, kes tegutses Itaalias 13. ja 14. sajandi vahetusel. Tema loomingus segunevad orgaaniliselt heebrea, ibero-araabia ja itaalia kultuuri ning poeesia traditsioonid.

Dante kaasaegne Rooma Immanuel pani aluse heebrea sonetile, mis osutus ühtlasi esimeseks mitte-itaaliakeelseks sonetiks. Autori loomingus ühinevad keskaegsed ja renessansi motiivid. Tema erootiline sonetilooming mõjus omal ajal nii frivoolsena, et rabi Jossef Karo kirjutab selle kohta oma koodeksis „Shulchan aruch“: „Kerglase sisu ja erootilise sõnakasutusega luuletusi, selliseid nagu Immanueli raamatus, on keelatud lugeda laupäeval ning nädala sees.“ Sellest hoolimata – või tänu sellele – saavutas Immanueli looming suure populaarsuse, tema teoseid jahiti ja osteti hingehinna eest.

Raamatu koostaja ja tõlkija sõnul oli Immanueli tekste tõlkida küllaltki raske, kuna nad on vormiliselt väga keerukad. „Ometi oli see lõbus ja haarav töö. Immanuel hämmastas oma virtuooslikkusega, samuti mänguga eri stiiliregitrites. Tema luuletustes tekib pinge elu rõõmu ja traagika vahel, mis iseloomustab teisigi keskaja kirjandusteoseid ja mille tõttu me seda ajastut armastame“.

Raamatu põhiosa moodustab Rooma Immanueli loominguline pärand heebrea ja itaalia keeles (originaal esitatakse tõlkega paralleelselt), mida saadavad põhjalikud kommentaarid tõlkijalt, kelle sulest pärineb ka eesõna „Rooma Immanueli luule: Lääne ja Ida ristumispunkt“. Väljaanne algab Mihhail Lotmani esseega „Sonett: ajaloo ja fenomenoloogia visand“ ja selle lõpetavad Semjon Jakersoni järelsõna „Esimene Maḥbarot’i trükiväljaanne. Raamatuteaduslik essee“ ning Dvora Bregmani lisa „Peatükke raamatust „Kuldne teekond: heebrea sonett renessansi ja baroki ajastul““ Aleksandra Poljani tõlkes.

Rooma Immanueli looming on särav ajastu monument ja suurepärane lugemine ka tänapäeval.

Lae alla

30 toodet samas kategoorias