Slavica Revalensia VIII (2021)

Ajakirja Slavica Revalensia VIII  on toimetanud Grigori Utgof

Rohkem infot

5 toodet

10,00 €

Lisa soovinimekirja

Lisainfo

ISBN 9772346582083
Köide Pehme köide
Ilmumisaasta 2021

Rohkem infot

Slavica Revalensia rubriigi «Исследования и материалы» („Uuringud ja materjalid”) esimeses ja teises osas ootab lugejat kaheksa artiklit nii kirjandusloost (nt Maria Nekljudova artikkel „„Kuningate üle
peab alati pärast nende surma kohut mõistma”: Ühe vanaegiptuse tava hauatagune elu 16.–19. saj vene ja Euroopa kirjanduses”, Sergei Dotsenko artikkel „Puškini luuletus „Torm”: Rütmi tähendus” jt) kui ka Venemaa revolutsiooni-eelsest haridusloost ja Nõukogude terrorist (Marina Salmani monumentaalne uurimus „Teniševi kooli õpetajad ja õpilased: Kooli
ajakirjade ja arhiivdokumentide põhjal”). Rubriigi lõpposa, mille on koostanud Peterburi Euroopa Ülikooli professor Georgi Levinton, on pühendatud tunnustatud italianisti Larissa  Georgijevna Stepanova (1941–2009) mälestusele. Mälestusteosa autorid on Aleksandr Dolinin („Itaalia motiivid Puškini poeemis „Andželo””), Alhotin („„Vikatvihisev jooks”:
Petrarca–Mandelštam–Petrarca”) ja Roman Timentšik („Anna Ahmatova „Märkmikute” nimeloendist: Itaallased”). Ajakirja rubriik «Критика» („Kriitika”) sisaldab kogumiku «Ирина Белобровцева: Человек эпохи» („Irina Belobrovtseva: Meie aja kangelane”) raamatuarvustust, mille autor  Slavica Revalenisa peatoimetaja Grigori Utgof.

В первых частях раздела «Исследования и материалы» помещены
восемь статей по разнообразной тематике — от истории литературы (напр., работа М.С. Неклюдовой «“Мертвые Цари всегда по смерти своей должны быть судимы”:Посмертная судьба одного древнеегипетского обычая в русской и европейской словесности XVI – XIX вв.», статья С. Н. Доценко «Ритм и смысл стихотворения Пушкина “Буря”» и др.) до истории дореволюционного школьного образования в России и советского террора («Ученики и учителя Тенишевского училища: По школьным журналам и архивным документам» М. Г. Сальман). Третья часть того же раздела,
составленная профессором Европейского университета в Санкт-Петербурге Г. А.Левинтоном, посвящена памяти выдающегося российского итальяниста Л. Г.Степановой (1941—2009). В этом мемориальном блоке помещены статьи А. А.Долинина («Итальянские мотивы в поэме Пушкина “Анджело”»), А. А. Осповата («Из материалов для комментария к “Капитанской дочке”: 9–10»), Г. А. Левинтона («Заметки о дантовских подтекстах и параллелях в русской литературе первой половины XX века»), Н. Г. Охотина («“Косящий бег”: Петрарка — Мандельштам — Петрарка») и Р. Д.Тименчика («Из именного указателя к “Записным книжкам” Ахматовой: Итальянцы»).
Завершается выпуск откликом на недавнюю книгу «Ирина Белобровцева: Человек эпохи», написанным главным редактором журнала Г. М. Утгофом.

Lae alla

30 toodet samas kategoorias