Esileht - Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut - Õppetöö - Tunniplaanid ja nominaaljaotused

Tunniplaanid ja nominaaljaotused

Koond-tunniplaanid

Bakalaureuseõpe
Eriala nimetusKoond-tunniplaanNominaaljaotused
Ajakirjandus AjakirjandusBA_sügise ained 2016.xls (35 KiB)Ainepakkumised sügis 2016 Ajakirjandus BA 2016 nominaalplaan uuendatud.pdf (146 KiB)Nominaalplaan
Filmikunst

Õppeained sügisel 2016 I kursus.docx (19 KiB)Ainepakkumine I kursus sügis 2016

Õppeained sügisel 2016  III kursus.docx (21 KiB)Ainepakkumine III kursus sügis 2016

FILMIKUNST BA sisse 2016.pdf (539 KiB)Nominaalplaan

Integreeritud kunst, muusika ja multimeedia Tunniplaan on nähtav ASIOs nominaal_Integreeritud kunst2016.pdf (207 KiB)Nominaalplaan
Koreograafia Koreograafia BA ainepakkumine sügis 2016.pdf (171 KiB)Ainepakkumine sügis 2016 Koreograafia BA nominaalplaan 2016.pdf (235 KiB)Nominaalplaan
Meedia (audiovisuaalne meedia) Tunniplaan on nähtav ASIOs Meedia Nominaaljaotus_2016.pdf (239 KiB)Nominaalplaan
Reklaam ja imagoloogia Reklaam ja imagoloogia eriala ained SÜGIS 2016.xls (29 KiB)Ainepakkumised sügis 2016 NOMINAAL Reklaam ja imagoloogia 2016 sisseastujad.pdf (170 KiB)Nominaalplaan
Ristmeedia filmis ja televisioonis Tunniplaan on nähtav ASIOs CrossmediainFilmandTelevision2016preliminarynominalplan.docx.pdf (93 KiB)Nominaalplaan 
Suhtekorraldus Suhtekorraldus BA sügis 2016.xls (26 KiB)Ainepakkumised sügis 2016 Suhtekorraldus  2016 sisseastujad.pdf (484 KiB)Nominaalplaan
Magistriõpe
Eriala nimetusKoond-tunniplaanNominaaljaotused
Audiovisuaalne meedia: televisioon,dokumentaalfilm Tunniplaan on nähtav ASIOs
Filmikunst (Kino Eyes) BFMi tunniplaan on nähtav ASIOs
Kommunikatsioon Kommunikatsioon MA _sügis 2016 ained.xls (42 KiB)Ainepakkumised sügis 2016 Kommunikatsioon MA 2016 nominaalplaan.pdf (142 KiB)Nominaalplaan
Kommunikatsioonijuhtimine Tunniplaan on nähtav ASIOs Communication Management MA 2016 Nominal Plan.pdf (140 KiB)Nominaalplaan
Koreograafia Koreograafia MA ainepakkumine sügis 2016.pdf (170 KiB)Ainepakkumine sügis 2016 Koreograafia MA nominaalplaan 2015.pdf (196 KiB)Nominaalplaan
Kunstiõpetaja Kunstiõpetaja MA sügis 2016 ainepakkumine.pdf (177 KiB)Ainepakkumine sügis 2016 Kunstiõpetaja MA nominaalplaan 2016.pdf (218 KiB)Nominaalplaan
Muusikaõpetaja Muusikaõpetaja MA ainepakkumine sügis 2016.pdf (183 KiB)Ainepakkumine sügis 2016 Muusikaõpetaja MA nominaalplaan 2016 (1).pdf (219 KiB)Nominaalplaan
Televisioon:režii, toimetamine ja tootmine

TELEVISIOON_Kevad2017.pdf (327 KiB)Ainepakkumine kevad 2017

Leia oma õppenõustaja!

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.