Kuupäev Nimetus
1.-30. oktoober 2018  2018/19. õppeaasta lõputöö teemade ja juhendajate kinnitamine.
4. detsember 2018 Lõputöö lõpliku pealkirja esitamise tähtaeg (IFIFB.DT Informaatika, DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud, IFHTM.DT Haridustehnoloogia, IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon, IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine)
11. detsember 2018 Magistritöö esitamine eelarutelule (INITM.DT Infoteadus)
18. detsember 2018 Lõputöö esitamise tähtaeg (IFIFB.DT Informaatika, DTLGM.DT Digitaalsed õpimängud, IFHTM.DT Haridustehnoloogia, IFIMM.DT Inimese ja arvuti interaktsioon, IFITM.DT Infotehnoloogia juhtimine)
9. jaanuar 2019 Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg (MLMB.DT Matemaatika, majandusmatemaatika ja andmeanalüüs)
10. jaanuar 2019 Magistritöö esitamise tähtaeg (INITM.DT Infoteadus)
11. jaanuar 2019 Bakalaureusetöö esitamise tähtaeg (INITB.DT Infoteadus)
Tutvu ka ülikooli sündmuste kalendriga ja akadeemilise kalendriga