Lõputööde esitamise kuupäevad 2024

Informaatika BA

30.04.2024 

Infoteadus BA 
07.05.2024 
Matemaatika, majandusmatemaatika
ja andmeanalüüs BA
14.05.2024 
Haridustehnoloogia MA 30.04.2024
Infotehnoloogia juhtimine MA 30.04.2024
Informaatikaõpetaja MA 07.05.2024
Infoteadus MA 14.05.2024
Matemaatikaõpetaja MA

14.05.2024

Inimese ja arvuti interaktsioon MA 30.04.2024

Digitaalsed õpimängud MA

30.04.2024

Avatud ühiskonna tehnoloogiad MA

30.04.2024

Interaktsioonidisain MA 07.05.2024

 

Lõputööde kaitsmise kuupäevad 2024

Infoteadus BA 27.05.2024 A-507                              Ajakava
Informaatika BA 27.-29.05.2024 A-402                              Ajakava
Matemaatika, majandusmatemaatika ja
andmeanalüüs BA
29.-30.05.2024 T-409                              Ajakava
Infotehnoloogia juhtimine MA 23.-24.05.2024 A-402                              Ajakava
Haridustehnoloogia MA 27.-28.05.2024   A-346                              Ajakava
Matemaatikaõpetaja MA 28.05.2024 T-409                              Ajakava
Infoteadus MA 29.05.2024 Zoom                              Ajakava
Informaatikaõpetaja MA 31.05.2024 A-402                             Ajakava
Avatud ühiskonna tehnoloogiad MA 22.05.2024 A-402, Zoom                  Ajakava
  23.05.2024 A-447, Zoom                  Ajakava
Inimese ja arvuti interaktsioon MA 28.-29.05.2024 A-447, Zoom                  Ajakava
Interaktsioonidisain MA 30.-31.05.2024 Zoom                             Ajakava
Digitaalsed õpimängud MA 30.05.2024 A-402, Zoom                  Ajakava
  31.05.2024 A-447, Zoom                  Ajakava

 

Olulised kuupäevad 2023/2024

28.08 – 03.09.2023  
Stardipauk
31.08.2023
2023/2024 õppeaasta avaaktus
04.09.2023  
Sügissemestri kontaktõppe perioodi algus
22.10.2023

Sügissemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp

23. – 29.10 2023 Sügissemestri vahenädal
17.12.2023

Sügissemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp

23.12.2023 – 01.01.2024 JÕULUVAHEAEG
29.01.2024

Kevadsemestri algus

05.02.2024 Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi algus

24.03.2024

Kevadsemestri esimese kontaktõppe perioodi lõpp

25.03. – 31.03.2024

Kevadsemestri vahenädal

19.05.2024 Kevadsemestri teise kontaktõppe perioodi lõpp
20.06.2024 Lõpuaktused
30.06.2024

Kevadsemestri lõpp

01.07-25.08.2024 Suvevaheaeg

 

Tutvu ka ülikooli sündmuste kalendriga ja akadeemilise kalendriga