Koeskeem

Roosimise all mõistetakse põhilõngaga edasireal parempidist kudumist (tagasireal pahempidist), kusjuures samal ajal tõstetakse kirjalõng mustri järgi varda ja põhilõnga alt (kudumata) nii töö paremale kui pahemale poole.


Mustriskeem märgitakse ruudupaberile (1 ruut = 1 silmus), millele märgitakse erinevat värvi joontega lõngajooksudest moodustuv kiri.

Sellest lähtuvalt peetakse kudumisel pinna kudumise lõnga põhilõngaks ja kirja kujundavat lõnga kirjalõngaks, -lõngadeks.

 

Roosida võib ringselt või edasi - tagasi ridadena:

  • Ringsel kudumisel tuleb kõiki ridu skeemil lugeda alati paremalt vasakule.
  • Edasi - tagasi kudumisel loetakse skeemi edasirea kudumisel paremalt vasakule ja tagasirea kudumisel vasakult paremale.

!!! Mustri loomisel tuleks arvestada, et kirjalõngad töö paremal poolel ei oleks väga pikad.

    Ringsel kudumisel ei tohiks lõngajooksud olla pikad ka töö pahemal poolel.


 

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010