Kudumine

Roositud esemeid võib kududa ringselt või edasi - tagasi ridadena:

  • Ringsel kudumisel tuleb kõiki ridu skeemil lugeda alati paremalt vasakule.
  • Edasi - tagasi kudumisel loetakse skeemi edasirea kudumisel paremalt vasakule ja tagasirea kudumisel vasakult paremale.
  • Roosimisel kasutatakse:
  • põhilõnga - parempidise pinna kudumiseks
  • kirjalõnga või lõngu mustri kujundamiseks. Kirjalõng peaks olema põhilõngast jämedam (kahe- või kolmekordne), siis katab pinda paremini ja kirjad tulevad selgemalt esile.

Kudumi pind kootakse parempidises koes põhilõngaga ja roositud kirja moodustamiseks tuuakse kirjalõng vastavalt mustrile töö ette.

Näiteks: kirjalõng tuuakse põhilõnga alt töö ette,

põhilõngaga kootakse joonega märgitud arv (näit. 2) silmuseid parempidi ja kirjalõng viiakse uuesti töö taha.
Skeemi järgi kootakse rea lõpuni.

Edasi-tagasi kududes tuleb tagasirida kududa pahempidiselt ja kirjalõng viia vastavalt mustrile töö taha (töö paremale poolele).

Ringselt kududes tuleb uue mustrirea kudumiseks tuua lõng üle varda töö ette ja viia kerast tulev lõng põhilõnga alt kootava rea mustri alguskohas töö taha.

 

Roosida mustri järgi.
Kui mustririda on kootud, pingutada lõng parajaks.
Roosimine meenutab töö paremal poolel tikandit.

Ringsel kudumisel võib ühel real kududa roosides, järgmisel real aga põimida tagasisuunas lõng nõelaga koepinnale.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010