Liikumis- ja sportmängud

iDevice ikoon
Kersti Sirel, Marion Piisang
Terviseteaduste ja Spordi Instituut
(2010), Tallinna Ülikool

 
 
 
Õpiobjekt on kaitstud autoriõigusega. Õpiobjekti varalised õigused kuuluvad Tallinna Ülikoolile. Õpiobjekti on lubatud reprodutseerida, levitada, üldsusele kättesaadavaks teha ja avalikult esitada ainult õppe- ja teaduslikel eesmärkidel. Õpiobjekti tohib kasutada üksnes tervikuna, v.a refereerimine ja tsiteerimine motiveeritud mahus. Õpiobjekti ei tohi kasutada ärilistel eesmärkidel. Õpiobjekti ei tohi täiendada ega muuta. Õpiobjekti igakordsel kasutamisel tuleb viidata Tallinna Ülikoolile ja õpiobjekti autoritele.