Liikumismängud

iDevice ikoon

Liikumismängude teooria

1. Liikumismängude mõiste

2. Liikumismängude klassifikatsioon

2.1. Matkimismängud

2.2. Kujutlusmängud

2.3. Elementaarsed võistlusmängud

2.4. Elementaar-sportlikud mängud

2.5. Võistkondlikud ja mittevõistkondlikud liikumismängud

3. Liikumismängud kehaliste võimete arendamise vahendina

4. Eriealiste laste liikumismängud

 
Liikumismängude metoodika

1. Mängijate asetus

2. Juhtmängija valimine

3. Mängijate jaotamine võistkondadesse

4. Koormuse reguleerimine

5. Mängutulemuse selgitamine