Õppematerjali tutvustus

iDevice ikoon

Õppeained, kuhu õpiobjekt kuulub:

TSK6014 Võrkpall I 3,0
TSK6012 Korvpall I 3,0
TSK6033 Korvpalli põhikursus I 2,0
TSK6035 Võrkpalli põhikursus I 2,0
TSK6040 Erinevad sportmängud 6,0
TSK6041 Erinevad sportmängud 3,0
TSK6042 Liikumismängud 2,0
TSK6047 Mänguõpetuse teooria ja metoodika 2,0
TSK6056 Kehalise kasvatuse teooria ja ülddidaktika 3,0
TSK6060 Kehalise kasvatuse teooria ja ülddidaktika 3,0
TSK6061 Kehalise kasvatuse teooria ja didaktika 1-3 klassini 5,0
TSK6088 Jalgpall I 3,0

Sihtrühm: Kehakultuuri, rekreatsioonikorralduse, alushariduse ja klassiõpetaja erialade päeva- ja kaugõppe üliõpilased.

Eesmärk: Õpiobjekti kasutamine võimaldab üliõpilastel iseseisvalt omandada liikumis- ja sportmängude teooria ja õpetamise teoreetilised alused.

Õppeprotsessi kirjeldus: Õpiobjekt koosneb kahest osast - liikumismängud ja sportmängud. Mõlemas osas antakse ülevaade mängude teooriast, klassifikatsioonist, õpetamise metoodikast - tekstifailid, joonised. Sportmängude osas antakse lisaks lihtsamate tehnikaelemntide kirjeldus, ülevaade võistlusmäärustest ja võistluste korraldamisest - tekstifailid, joonised.

Kestvus: 10 tundi