Sportmängud

iDevice ikoon

Selles osas antakse ülevaade meie populaarsematest ja kooli kehalise kasvatuse ainekavasse kuuluvatest sportmängudest - korv-, võrk- ja jalgpall. Käsitletakse lühidalt nimetatud sportmängude ajalugu, kirjeldatakse põhilisi individuaalseid tehnikaelemente ja nende õpetamise metoodikat, tutvustatakse võistlusmäärusi ja võistluste korraldamisega seonduvat.

1. Korvpall

1.1. Ajalugu
1.2. Pallikäsitlustehnika
1.2.1. Söötmine-püüdmine
1.2.2. Põrgatamine
1.2.3. Pealevisked
1.3. Määrused

2. Jalgpall

2.1. Ajalugu
2.2. Tehnikaelemendid
2.2.1 Palli kontrollimine/triblamine
2.2.2. Söötmine
2.2.3. Palli peatamine
2.2.4. Väravavahi tegevus
2.3. Võistlusmäärused

3. Võrkpall

3.1. Ajalugu
3.2. Tehnikaelemendid
3.2.1. Söötmine
3.2.2. Palling
3.3. Võistlusmäärused

4. Võistlusjuhend

5. Võistluste süsteemid

5.1. Ringsüsteem
5.2. Karikasüsteem