Õpitulemus

iDevice ikoon
Üliõpilane:
  • teab liikumismängude teooriat
  • oskab valida ja läbi viia liikumismänge vastavalt eale
  • teab sportmängude ajalugu
  • oskab sooritada sportmängude lihtsamaid tehnikaelemente
  • teab võistlusmäärusi
  • oskab koostada võistlusjuhendit
  • suudab täita ring- ja karikasüsteemisüsteemi turniiritabeleid