Kosmoloogia I lühikonspekt

Koostajad: Liisi Räim, Romi Mankin, Tõnu Laas

Sisukord

SISSEJUHATUS

I KOSMOLOOGIA I LÜHIKONSPEKT

1.1. KOSMOLOOGILISTE MUDELITE VAATUSLIKUD JA TEOREETILISED ALUSED

1.2. HUBBLE´I SEADUS

1.3. KRIITILINE TIHEDUS

1.4. UNIVERSUMI EVOLUTSIOONI PÕHIJOONI KRIITILISE TIHEDUSE KORRAL

1.5. UNIVERSUMI GEOMEETRILINE STRUKTUUR

1.6. MEETRIKA TASASES AEG-RUUMIS

1.7. MEETRIKA KÕVERAS AEG-RUUMIS JA EINSTEINI VÕRRANDID

1.8. ROBERTSON-WALKER´i MEETRIKAD

1.9. FRIEDMAN´i VÕRRANDID

1.10. FRIEDMAN´I VÕRRANDITE LAHENDID JA NENDE OMADUSED

1.11. AINE JA ENERGIA TIHEDUSE EVOLUTSIOON

1.12. UNIVERSUMI HORISONT

1.13. KOSMOLOOGILINE PUNANIHE

1.14. ABSOLUUTSELT MUSTA KEHA KIIRGUS

1.15. UNIVERSUMI VANUSE SEOS TEMPERATUURIGA

1.16. ESIMESED 300 000 AASTAT

II UNIVERSUMI HORISONDIGA HÕLMATAVA RUUMI GEOMEETRILINE STRUKTUUR

KASUTATUD KIRJANDUS