4.1. Indikatiivreferaadi näiteid

Näited pärinevad Eesti Rahvusraamatukogu koostatavast referaatväljaandest “Summaria Socialia” ja andmebaasist EMERALD (autorireferaat ja struktureeritud referaat)

Venable, Sondra; Shaw, Carrye Jane. The kindness – and money – of strangers: foreign adoptions from post-communist Europe // Europe-Asia Studies. Vol. 63 (2011), no. 8, p. 1469-1488.

Statistiline ülevaade lapsendamistest Ida- ja Kesk-Euroopa riikidest kõrge elatustasemega riikidesse aastatel 2000 – 2006. Esitatud andmed maadest, kust lapsendatakse ja maadest, kuhu lapsendatakse, analüüsitud lapsendamise määrasid, riikide elatustaset, sündimusnäitajaid ja lapsendamiste kohta kehtivaid arusaamu. Vastuvõtvates riikides jääb sündimus alla maailma keskmise, kuid ka enamikus postkommunistlikes päritoluriikides on sündimusnäitaja samuti alla keskmise. Nendest riikidest lapsendamised moodustavad kolmandiku kõigist lapsendustest maailmas. Toodud andmed ka lapsendamiste kohta Eestist.


Evans, Geoffrey; Tilley, James. How parties shape class politics: explaining the decline of the class basis of party support // British Journal of Political Science. Vol. 42 (2012), no. 1, p. 137-161.

Artikli keskpunktis on partei ja sotsiaalse klassi vahelised suhted, aluseks Suurbritannias ajavahemikul 1959–2006 eri uuringutes kogutud andmed. Põhiküsimus on, miks partei ja klassi vahelised suhted on aegade jooksul nõrgenenud. Vastupidi tavaarusaamale, mis rõhutab sotsiaalse struktuuri lagunemist ja klassi piirjoonte hägustumist postindustriaalses ühiskonnas, märgitakse artiklis, et klassiline jagunemine parteide eelistustes tuleneb klassistruktuuri muutumisest ja parteide ideoloogilisest vastusest valijate ees seisvate valikute muutustele. Autorid jõuavad järeldusele, et klassi heterogeensuse tõus ei mõjuta partei-klassi suhet.

 

Беляева, Людмила. Динамика отношения россиян к социально-экономическим и политическим изменениям // Социологические исследования. 2011, но. 10, с. 11-25.

Artikkel analüüsib venelaste suhtumist sotsiaal-majanduslikesse ja poliitilistesse muutustesse aastatel 1990–2010, aluseks iga nelja aasta tagant tehtud uuring. Vastuseks küsimusele, kas oli vaja alustada majandusreforme 1990. aastatel, vastas 1990. aastal jaatavalt 47%, 2010. aastal 49%. 1998. aastal arvas iga kümnes küsitletu, et nad pigem võitsid neist reformidest, 2010. aastal aga arvas nii iga 14. küsitletu. Kui 1990. aastal lootis 13%, et lähiaastatel hakkab tema ja tema pere elama paremini, siis 2010. aastal oli selliseid 30%.

 

Referaadid andmebaasist EMERALD:

Peter Brophy, (2000) "Towards a generic model of information and library services in the information age", Journal of Documentation, Vol. 56 Iss: 2, pp.161 - 184

As libraries and information services address the needs of users in an increasingly networked environment, there is a need for theoretical models to underpin research, development and practice. The characteristics and roles of traditional libraries and information services are described, and a variety of predictions about their future are examined. A number of recent models of the ‘electronic’ or ‘digital’ library are analysed, and the concept of the ‘hybrid’ library is described. On this basis a generic model of the library, using that term in its broadest sense, is developed. A number of application areas are identified.


Cengiz Kahraman, Ihsan Kaya, Emre Çevikcan, (2011) "Intelligence decision systems in enterprise information management", Journal of Enterprise Information Management, Vol. 24 Iss: 4, pp.360 - 379

Purpose – The purpose of this paper is to show how intelligence techniques have been used in information management systems.
Design/methodology/approach – The results of a literature review on intelligence decision systems used in enterprise information management are analyzed. The intelligence techniques used in enterprise information management are briefly summarized.
Findings – Intelligence techniques are rapidly emerging as new tools in information management systems. Especially, intelligence techniques can be used to utilize the decision process of enterprises information management. These techniques can increase sensitiveness, flexibility and accuracy of information management systems. The hybrid systems that contain two or more intelligence techniques will be more used in the future.
Originality/value – The intelligence decision systems are briefly introduced and then a literature review is given to show how intelligence techniques have been used in information management systems.