Õpiobjekti tutvustus

IDevice Icon Õpiobjekti tutvustus
Käesolev õpiobjekt on üks osa kursuse "Infootsingu teooria" (infoteaduse magistriõppekava) õppematerjalidest, mis käsitleb info hankimise ja otsinguprotsessi uurimise problemaatikat. Selle eesmärgiks on süvendada üliõpilaste teadmisi info hankimise ja otsinguprotsessi uurimisest.

Õpiobjekt koosneb:

 • Õpijuhisest
 • Teksti- ja multimeedia põhistest õppematerjalidest
 • Iseseisvatest ülesannetest
 • Kasutatud ja soovituslike materjalide loetelust
 • Kasulikest viidetest

Tehnilised nõuded: Käesolevat õpiobjekti saab kasutada Interneti brauserite abil. Videomaterjalide vaatamiseks on vajalik Flash Player, mille saab alla laadida järgmiselt veebiaadressilt.

Orienteeruv õppimiseks kuluv aeg on 12 akadeemilist tundi.

Õpiobjekt koosneb järgmistest teemadest:

 • Infovahendite r/evolutsioon
 • Info hankimise ja otsingualased uuringud 1900-1960ndatel aastatel
 • Info hankimise ja otsingualased uuringud 1970ndatel aastatel
 • Info hankimise ja otsingualased uuringud 1980ndatel aastatel
 • Infokirjaoskuse uurimise arengust
 • Teoreetiline raamistik info hankimise ja otsingu problemaatikale
 • Info hankimise ja otsinguga seotud mõisted
 • Informatsiooni mõiste
 • Infovajaduse mõiste
 • Infokäitumise mõiste

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2009