1980ndad aastad ja 1990ndad aastad kuni tänaseni

Karl Popper Gernot Wersig Stephen Robertson Nicholas J. Belkin

 

 

 

 

 


1980ndad aastad - keskendumine kasutajauuringutele, infoteaduse identiteedi otsing jätkub, toimub uurimisvaldkondade lähenemine arvutiteadusele ning infoteaduse kui distsipliini teke.

Tooni annavad Nicholas Belkini, Karl Popperi ja Bertram C. Brookes'i artiklid.

Aastatel 1977-1980 toimusid mitmed olulised uuringud. Kerkisid esile uued uurijad :

  • Gernot Wersig,
  • Ulrich Neveling,
  • Nicholas Belkin,
  • Stephen Robertson.

1978.aastal ilmus Nicholas Belkini artikkel Information Concepts for Information Science, milles ta analüüsib informatsiooni mõistet.

1990ndadest aastatest kuni tänapäevani - tehnoloogia kasutajasõbralikkuse problemaatika, käsitlused informatsiooni muutumisest teadmuseks, üleminek teadusliku informatsiooni uurimiselt informatsiooni uurimisele laias tähenduses, informatsiooni kättesaadavuse ja kasutamise seoste uurimine. Teadmusjuhtimise temaatika lisandumine. Infokäitumise ja infopädevuse temaatika aktuaalsus. Digitaalinformatsiooniga ja digitaalraamatukogudega seonduv problemaatika.


Licensed under the Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives 3.0 License

Sirje Virkus, Tallinna Ülikool, 2009