Valik elektroonilisi loengukonspekte ja muid õppematerjale Tõnu Laasilt

 • Matemaatilised meetodid loodusteadustes:

  2009/10 õ.a. proseminaritööde ja bakalaurusetööde teemad
  Registreerida töö teema hiljemalt 26.september õppekava juhi Tõnu Laasi (tony@tlu.ee) juures. Eelnevalt leppige kindlasti ka valitud teema juhendajaga kokku.

  Materjale ainest Eksperimentaalfüüsika.

  I kontrolltöö järeltöö soojusõpetusest toimub 20.aprillil 2010 kell 16.00 ruumis T512.
  II kontrolltöö järeltöö soojusõpetusest toimub 27.aprillil 2010 kell 16.00 ruumis T512.

 • Laboratoorsete tööde juhendmaterjale:
 • Loengumaterjale Tnapevasest fsikast
 • Loengumaterjale Sissejuhatusest erialasse

  Arvestustööde tulemused ja kokkuvõtvad hinded

 • Lisamaterjale ainest Matemaatilise fsika meetodid. Loengukonspekt "Vektor- ja tensoranals" on koostatud koosts Risto Tammeloga Tartu likoolist.
 • Arvutustehnika rakendamine füüsikas. Abimaterjalid, hinded