Esileht - Humanitaarteaduste instituut - Kuhu edasi?

Kuhu edasi?

Silmapaistvad vilistlased

__thumb_-2-Rahel Otsa.jpg

Rahel Otsa
Vabakutseline kultuurikorraldaja, improteatri näitleja ja koolitaja

"Kultuuriteaduse erialal õppimine andis mulle laiema silmaringi ja alused erinevate maailma tõlgendamise võimaluste mõistmiseks. Mäletan õppimisajast, et rääkisin tihti pärast mõnda järjekordset inspireerivat loengut sõpradele, et võiksin lihtsalt magamiskoti kodust kaasa võtta ja ülikooli sisse kolida. Erinevad ainekavas olnud ained avardasid tuntavalt minu senist arusaama kultuurist selle kõige laiemas mõttes ning ärgitasid tihti ka omal käel lisainfot juurde uurima. Lisaväärtuseks olid kindlasti isikupärased õppejõud, kes julgustasid tudengeid dialoogi astuma ja arutlema nii ajalooliste kui ka tänapäevaste probleemide üle. Olen tänulik, et sain õppida tundma erinevaid nn tüvitekste, sest see on aidanud mul paremini tunnetada täna minu ümber olevate võimaluste paljusust ning teha oma valikuid teadlikumalt. Kultuuriteaduse erialal õppimine andis mulle eluks vajaliku õnge, mida olen saanud endale soodsates vetes kasutada õigete kalade püüdmiseks.”


__thumb_-2-Tõnis Jürgens.jpg

Tõnis Jürgens
Projektsionist kinos "Sõprus"

"Mäletan seda, kui Tõnis Kahu pani popkultuuri loengus Led Zeppelini "When the Levee Breaks" mängima. Väga ootamatu hetk. Kaikusid esimesed rasvased trummilöögid ja suupilli vahutav ulg. Ja meie, tudengid, kuulatasime teisel pool ruumi oma vaagivate, analüütiliste nägudega. Üsna raske oli sel hetkel teatud rahulolevat muiet tagasi hoida. Minu jaoks oli see mingi suure põkkumise moment. Poleks ette kujutanud, et kuulan kunagi n-ö hariduslikus miljöös Zepi. Või et saan ühe eriala raames uurida keskaegse Euroopa dekadentsi, tänapäeva Wicca nõidade kombestikku, Lõuna-Ameerika drag-kultuuri, lantimiskunstnike sotsiokultuurseid praktikaid, kas "õun" on onomatopoeetiline (ei ole) jne. Väga eripalgeline vundament. Kultuuriteadusesse minek põhjendas mingis mõttes kõik mu rohkem ja vähem imelikud huvid. Kõik sellised asjad, millel polnud kooliskäimisega aastaid mingit pistmist, mille jaoks oli delegeeritud tundide väline aeg. Nüüd toimus totaalne ümberfokuseerimine. Ja pilt läks rõõmsalt teravamaks."


Millistel erialadel võib tööd leida?

Kultuuriteaduslik haridus teeb igast lõpetajast hinnatud töövõtja kõikides nendes ametites, kus nõutakse häid analüütilisi ja suhtlemisoskuseid, laia silmaringi, head kohanemisvõimet ja uute teadmiste kiiret omandamist. Senised vilistlased on kõige sagedamini leidnud tööd eri ametites kultuurisfääris, ajakirjanduses, riigiametites, haridusasutustes ja rahvusvahelistes organisatsioonides.

Edasiõppimisvõimalused

Kultuuriteaduslik alusharidus lubab edasi õppida väga paljudel erialadel, nii loomingulistel kui ka akadeemilistel, nii Tallinna ülikoolis kui ka teistes Eesti või maailma ülikoolides. Hea meelega näeme, et meie lõpetajad jätkavad õpinguid Tallinna ülikooli kultuuriteooria ja filosoofia magistrikaval.