Esileht - Loodus- ja terviseteaduste instituut - Õppetöö - Tunniplaanid

Tunniplaanid

Kuidas tunniplaani (õpingukava) koostada?

  1. Tunniplaani (õpingukava) koostamist alusta akadeemilises kalendris ettenähtud ajal õppeinfosüsteemi (ÕIS) kaudu.
  2. ÕISi tuleb sisse logida. Selleks kasuta Tallinna Ülikooli kasutajakontot. Registreerimisel on abiks ÕISi kasutusjuhend.
  3. Tunniplaani (õpingukava) koostamisel võta aluseks õppekava nominaalne jaotus, mille koostab instituut. Õppekava nominaalse jaotuse saad õppenõustajalt või leiad selle lehe alumisest osast.
  4. Akadeemiline üksus sisestab kohustuslikud õppeained ASIOsse õpperühma tunnuse järgi (nt: KAALB1, alushariduse pedagoog 1 õppeaasta - tähis kõ õpperühma tunnusel tähendab kaugõppe rühma). Õppekavas loetletud üldained ja vabaained valib üliõpilane lähtuvalt õppekava eesmärgist ja oma huvist.
  5. Eelnevalt on võimalik tutvuda õppeainete nimekirja, toimumise aja ja kohaga ASIOs. ASIOs saab andmeid vaadata ja otsida erinevate tunnuste (sh õpperühma, aine koodi, aine nime, õppejõu nime jm) järgi. Eraldi on välja toodud tugi ja üldained ning õppetasemed.

Õppekavaga määratletud ained jagunevad:

  • kohustuslikeks
  • valikaineteks, mida üliõpilane valib õppekavaga määratud õppeainete loetelust
  • vabaaineteks, mida võib üliõpilane vabalt valida erinevate ülikoolide sama astmeõppekavade õppeainete loetelust ja/või tugiainete nimekirjast

Näiteks: kui õppekava üldainete plokis tuleb üldaine läbida kohustuslikus korras ja üks aine on üliõpilase valikul, siis kohustusliku aine sisestab akadeemiline üksus ASIOsse rühma tähist kasutades, aga üldainete valikaine valib üliõpilane vabal valikul.

Soovituslik tunniplaan

Õppekavade nominaaljaotused

Bakalaureuseõpe
Liikumise-, tervise- ja sporditeadusedNominaaljaotused
Kehakultuur päevaõpe ja tsükliõpe 20152016 (pdf), 2017 , (xlsx)
Rekreatsioonikorraldus päevaõpe 2015; 2016 (pdf), 2017(xlsx)
Loodusainete ja tehnoloogia õpetajaharidusNominaaljaotused
Integreeritud tehnoloogiad ja käsitöö päevaõpe  2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse suunal); 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse suunal)
Töö- ja tehnoloogiaõpetus päevaõpe 2015 (xls)
Käsitöö ja kodundus päevaõpe 2015 (pdf)
Loodusteadused ja jätkusuutlik arengNominaaljaotused
Bioloogia MLBB/15 (uuendatud 28.08.17), MLBB/16 (uuendatud 28.08.17), MLBB/17 (pdf)
kõrvaleriala/16, kõrvaleriala/17 (pdf)
Geoökoloogia kõrvaleriala/16, kõrvaleriala/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Integreeritud loodusteadused MLLB/15, MLLB/16 (uuendatud 28.08.17), MLLB/17 (pdf)
Keskkonnakorraldus MLKSB/15, MLKSB/16 (uuendatud 28.08.17), MLKSB/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Füüsika kõrvaleriala/16, kõrvaleriala/17 (pdf)
Keemia kõrvaleriala/16, kõrvaleriala/17 (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadusedNominaaljaotused
Psühholoogia (psühholoogia suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf)
Psühholoogia (inimeseõpetuse suund) päevaõpe 2015, 2016 (pdf)
Magistriõpe

Liikumise-, tervise- ja sporditeadusedNominaaljaotused
Kehakultuuri õpetaja tsükliõpe 2015; 2016; 2017; 2018 xls)
Rekreatsioonikorraldus tsükliõpe 20152016 (pdf), 2017 (xlsx)
Loodusainete ja tehnoloogia didaktikaNominaaljaotused
Gümnaasiumi loodusteaduslike ainete õpetaja MLGLM/16, MLGLM/17 (pdf)
Käsitöö ja kodunduse õpetaja tsükliõpe 2015; 2016 (pdf)
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja tsükliõpe 2015 (xls)
Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja 2017 (pdf) (käsitöö ja kodunduse õpetaja suunal); 2017 (pdf) (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja suunal)
Loodusteadused ja jätkusuutlik arengNominaaljaotused
Keskkonnakorraldus MLKSM/16 (uuendatud 28.08.17), MLKSM/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Molekulaarne biokeemia ja ökoloogia MLBKM/16, MLBKM/17 (pdf)
Linnakorraldus MLLNM/16 (uuendatud 28.08.17), MLLNM/17 (uuendatud 16.01.18) (pdf)
Psühholoogia ja käitumisteadusedNominaaljaotused
Kunstiteraapiad tsükliõpe 20152016; 2017 (xls)
Organisatsioonikäitumine          tsükliõpe 2015; 2016 (pdf)
Psühholoogia päevaõpe 2015; 2016 (pdf)