Koolivõrgu regionaalne areng

Regionaalse arengu murepunktid olid paljude mõttekodade keskseks teemaks. Seda just väljaspool suurlinnu. Laste arvu vähenemine maal ohustab väikekoole ja seeläbi ka elu võimalikkust maal. Tavaks saanud linna- ja maakoolide vastandamine kipub looma viimastest negatiivse pildi.

Ometi elavad maakohtades inimesed, kes seda maanurka armastavad, on sinna panustanud ja tahaksid just seal oma suguvõsa jätkumist näha.