Koeskeem ja kirjakord

Kirjamise all mõistetakse kahe või enamat värvi lõngaga enamasti parempidiste silmuste kudumist. Tavaliselt kootakse nii, et reas vaheldub 2 värvi, vahel ka kolm või isegi neli värvi, sel juhul jääb kudum väga paks.

Kudumisel kasutatakse koeskeeme - ruudulisele paberile märgitud kirju (1 ruut = 1 silmus). Erineva värviga ruudud tähistavad erinevaid lõngu. Sellest lähtuvalt võib kudumisel pidada üht lõnga põhilõngaks ja teist või teisi kirjalõngaks, -lõngadeks.
Enamasti koosneb kiri korduvatest osadest. Vastavalt kompositsioonile korduvad kirjas 1 motiiv ja vahe või mitu motiivi ja nende vahed - seda korduvat mustriosa nimetatakse kirjakorraks.

 

 

Kirjatud esemeid võib kududa ringselt või edasi - tagasi ridadena:

  • Ringsel kudumisel tuleb kõiki ridu skeemil lugeda alati paremalt vasakule.
  • Edasi - tagasi kudumisel loetakse skeemi edasirea kudumisel paremalt vasakule ja tagasirea kudumisel vasakult paremale.

!!! Mustri loomisel tuleks arvestada, et lõngajooksud töö pahemal poolel ei oleks väga pikad.

 

iDevide ikoon Enesekontrolli ülesanne

Et kavandatud eset kuduma hakata, on vaja luua/valida muster, lõngad ning sobivad vardad.

Lahenda enesekontrolliks järmine ülesanne: Arvesta kinda kudumiseks vajalik silmuste arv, kui on teada, et tööproovil on 5 cm = 15 silmust ja käeümbermõõt on 21 cm ning soovitakse kududa Harju-Madise kindakirja.

 

 

 
Litsenseeritud: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 License

Ann Ojaste, 2010